Održana prva sednica Saveta za rodnu ravnopravnost, za predsednicu Saveta izabrana Milena Dimitrijević

25. novembar 2021. 13:25 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, danas je u Svečanoj sali Gradske uprave Pirot održana prva radna sednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pirota.

Pre početka sednice Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada i članica Saveta za rodnu ravnopravnost, istakla je da Savet broji 15 članova među kojima je 9 žena i 6 muškaraca i navela o kojim temama će članovi razgovarati.

S obzirom da je jedna od tema današnje sednice “Iskustva i zakonodavna regulativa problema nasilja nad ženama”, Nela Colić, rukovodilac Službe za decu i mlade, odrasle i stare u Centru za socijalni rad, istakla je da je jako značajno ovo okupljanje baš na ovaj dan, ali da je o tome potrebno govoriti tokom cele godine.

U ovoj godini do danas u Centru za socijalni rad bilo je 147 prijava za nasilje, a broj prijava se u odnosu na prošlu godinu povećao.

Članovi Saveta za rodnu ravnopravnost najpre su imenovali rukovodstvo Saveta, a potom doneli predlog Oluke o izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period od 2022. do 2025. godine.

Amelija Kostadinović u izjavi za medije navela je ko je izabran za rukovodstvo Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pirota.

Za predsednicu Saveta izabrana je Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada, a za zamenicu predsednice izabrana je Nadica Adamović, šef Službe dečije zaštite. Sekretar Saveta je Amelija Kostadinović iz Gradske uprave zadužena za rodnu ravnopravnost.

Posle usvajanja prve tačke dnevnog reda zabeležili smo obraćanje predsednice Saveta za rodnu ravnopravnost Milene Dimitrijević.

Prema rečima Milene Dimitrijević, njihov cilj kao Saveta biće da se rodni jaz koji postoji prevazilazi, da se primenjuju sve zakonske regulative, kao i prevencija i suzbijanje nasilja nad ženama.