Održana javna rasprava o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za naredne tri godine

20. februar 2023. 15:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U skupštinskoj sali Grada Pirota održana je javna rasprava povodom Nacrta Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2023. do 2025. godine. Ovo je bila prilika da svi zainteresovani građani daju svoj komentar ili predlog i na taj način učestvuju u kreiranju ovog dokumenta, značajnog za dalji razvoj grada.

Marija Đošić, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj podsetila je da je prošle godine donet prvi Srednjoročni plan za tri godine i objasnila da je reč o dokumentu koji se donosi svake godine, po principu 2+1, revidiraju se postojeće dve godine i radi procena za narednu.

U Srednjoročnom planu fokus je, prema njenim rečima, na četiri oblasti -  unapređenje javne uprave, infrastruktura i zaštita životne sredine, privredni razvoj i društvene delatnosti. U okviru svake oblasti navode se opšti i posebni ciljevi, mere i projektne aktivnosti, a učešće građana u celom procesu je jako bitno, kaže Marija Đošić.

Pored transparentnosti, javna rasprava pruža priliku svakom pojedincu da učestvuje u izradi ovako važnog dokumenta koji se odnosi na dalji razvoj grada, rekao je, pored ostalog, zamenik gradonačelnika Miloš Colić.

Pirot je jedna od prvih lokalnih samouprava koja ima usvojen Srendjoročni plan, dodao je Colić.

Nacrt Srednjoročnog plana dostupan je i na sajtu i oglasnoj tabli Grada Pirota. Primedbe i sugestije građani mogu da dostave na mejl ledo@pirot.rs ili poštom na adresu: Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2023. do 2025. godine”, najkasnije do 25.02. 2023. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji se objavljuje na sajtu Grada Pirota.

Po okončanju javne rasprave Grad Pirot će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana, koji će se objaviti na internet stranici Grada Pirota u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave.