Odbornici gradske Skupštine usvojili Odluku o brisanju svih lokacija za MHE iz budućeg Prostornog plana i Odluku da se uputi zahtev Vladi Srbije da donese Moratorijum na izgradnju u Parku prirode Stara planina

20. septembar 2019. 14:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta za prvih šest meseci godine, Plana generalne regulacije “Poljska Ržana” i Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Pirotu za period 2019-2021. našli su se na dnevnom redu danas održane sednice Skupštine grada Pirota.

Pre usvajanja dnevnog reda odbornici opozicije tražili su, izmedju ostalog, njegovu dopunu. Odbornička grupa Najbolje za Pirot dostavila je 12 predloga za dopunu dnevnog reda, od kojih je usvojena dopuna koja podrazumeva donošenje odluke da se iz budućeg Prostornog plana Pirota izbrišu sve lokacije za derivacione minihidroelektrane, što je odlukom većine i uvršteno u dnevni red. Nisu prihvaćeni predlozi opozicije koji su se odnosili na smenu direktora JP “Vodovod i kanalizacija” Zorana Nikolića i članova Nadzornog odbora ovog preduzeća.

Ispred vladajuće većine, a u skladu sa juče objavljenom odlukom da se iz budućeg Prostornog plana izbace sve lokacije za izgradnju minihidrocentrala iz zaštićenog područja Stara planina, predlog je obrazložio Miloš Colić, šef Odborničke grupe Kolacije za Pirot

Posle diskusija odbornika Dušana Mitića, Žarka Todorovića i Zorana Stojanovića, Miloš Colić je predložio zaključke

Zaključci – da se iz Prostornog plana izbace sve lokacije za izgradnju MHE i da se Vladi Republike Srbije uputi zahtev za donošenje Moratorijuma na izgradnju MHE na području Parka prirode Stara planina su jednoglasno prihvaćeni.

Izvestilac o Rebelansu Budžeta bila je Jagoda Šnele, načelnik Odeljenja za privredu i finansije Rebalans Budžeta. Realiacija prihodovne strane u prvih 6 meseci je 52 procenta, dok je realizacija rashodovne strane na nivou od 37 odsto.

Odbornici su nakon ove tačke usvojili i Plan generalne regulacije “Poljska Ržana”, gde je izvestilac bio Slaviša Tošić, diplomirani prostorni planer JP za planiranje i uredjenje gradjevinskog zemljišta.

Pred odbornicima se našao i Izveštaj o radu PU Čika Jova Zmaj za 2018/19. i Plan rada ustanove za 2019/20. godinu. Izvestilac je bila direktorka Milka Colić.

Velikom većinom glasova usvojen je i Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Pirotu za period 2019-2021, koji je odbornicima obrazložila Radmila Nešić, koordinator za romska pitanja u Gradskoj upravi

Posle odluka iz imovinsko pravne oblasti usvojen je predlog da se tačka koja se odnosi na donošenje imena ulica i naseljenih mesta odloži za narednu sednicu. U okviru razrešenja i imenovanja dr Rihard Šnele razrešen je dužnosti zamenika direkora Doma zdravlja, a za vd zamenika izabran dr Zoran Todorov.

.....................................................

Po završetku sednice usledile su izjave za medije.

Najpre se novinarima obratila Mimica Đorđević, šef Odborničke grupe SNS

Dr Žarko Todorović, šef oOdborničke grupe Najbolje za Pirot

Milan Popović, predsednik Skupštine grada najpre je prokomentarisao odluke vezane za izgradnju minihidrocentrala

Popović je prokomentarisao i ostale teme koje su se našle na dnevnom redu sednice

Miloš Colić, šef Odborničke grupe koji je aktivno učestvovao u raspravi i donošenju odluka vezanih za MHE dao je na kraju svoju ocenu