Od 1. januara 2021, za žene osiguranike, novi uslovi za odlazak u penziju

13. oktobar 2020. 09:36 Privreda Pirot Plus Online

Od 1. januara 2021. godine, počinju da važe nova pravila za odlazak u penziju. Da bi napustile radno mesto žene će morati da imaju 63 godine i dva meseca života, umesto 63 godine koliko je potrebno da imaju za penzionisanje u 2020. godini. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina. To su uslovi za starosnu, dok se uslov za prevremenu starosnu penziju za žene osiguranike u 2021. godini podiže na 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života. Za ovu godinu uslov je 57 godina i osam meseci života i 39 godina staža.  

Oni koji žele da ostvare pravo na penziju po uslovima iz 2020. godine, trebalo bi da raskinu radni odnos i podnesu zahtev u ovoj godini. Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važi u toj godini.

Kako objašnjavaju u PIO fondu, muškarci u starosnu penziju u narednoj godini idu po starom - sa 65 godina života i 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu. Ima međutim, promena u ostvarivanju prava na prevremenu penziju. 

Muškarci su, naime, ove godine u prevremenu penziju išli sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života. Sledeće godine idu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 59 godina života.

Ono što je jednako za oba pola jeste pravilo prema kome i muškarci i žene mogu redovno da se penzionišu sa 45 godina staža bez obzira na starost. Uslov je, naravno, da su im poslodavci sve vreme tokom 45 godina redovno uplaćivali doprinose.

Godine života kao uslov za osiguranike žene će se uvećavati do 2032. godine kada će uslovi za žene i muškarce biti izjednačeni na 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Uslovi za prevremenu starosnu penziju se podižu do 2024. godine, kada će takođe biti izjednačeni za žene i muškarce i biće 60 života i 40 godina staža osiguranja.