Obnovljena javna česma u Jatagan mali

31. avgust 2012. 14:10 Društvo Pirot Plus Online

Na raskrsnici Ulice Nikole Pašića i Svetozara Miletića ,u Jatagan mali,danas je otvorena nova javna česma.Na inicijativu mesne zajednice i uz pomoć lokalne samouprave i Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija,obnovljena je česma koja je tu nekada postojala.Česmu su svečano pustili na upotrebu gradjana direktor Vodovoda,Zoran Nikolić i predsednik opštine,Vladan Vasić.

Do sada su obnovljene četiri česme u našem gradu i svaka mi je na svoj način draga.Zamenili smo 10 km vodovodnih cevi i 25 km nanalizacione mreže.Sve to zatrpamo zemljom,pokrijemo asfaltom i kao da nismo radili.Ovako, česme ostaju kao spomenici i ukras grada, i nadam se da će mnoge generacije sa njih da piju vodu“-rekao je direktor Vodovoda,Zoran Nikolić.

Predsednik Opštine ,Vladan Vasić, je ukazao na to da se Pirot nekada ponosio javnim česmama i da je lokalna samouprava spremna da ih i dalje obnavlja.U tom smislu biće angažovane stručne organizacije i pojedinci.