Objavljena Preliminarna lista krajnjih korisnika mera za unapređenje energetske efikasnosti. Rok za prigovore do 8. avgusta

29. jul 2022. 11:32 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U okviru realizacije Javnog konkursa za učešće fizičkih lica (domaćinstva) za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode, Кomisija je dana 29.07.2022. godine objavila Preliminarnu listu krajnjih korisnika.

Lista je objavljenja na oglasnoj tabli Jedinstvenog upravnog mesta Gradske uprave i intrenet strani Grada - LINK.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste, zaključno sa 02.08.2022. godine u 15,00 časova, u prostorijama Gradske uprave Pirot (kancelarija 22).

Na preliminarnu listu krajnjih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Кomisiji u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja, zaključno sa 08.08.2022. godine u 15,00 časova.