Objavljen Javni poziv za dodelu najviših priznanja Grada Pirota

08. novembar 2018. 14:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Komisija za dodelu javnih priznanja i nagrada pri Gradskoj upravi Pirot objavila je Javni poziv za dodelu najvišeg javnog priznanja Grada Pirota. Predlozi za zvanje „Počasni građanin Grada Pirota“, zvanje “Zaslužni građanin Grada Pirota“, Nagradu „28. decembar“ i posebna priznanja mogu se poslati najkasnije do 10.decembra ove godine.

- Zvanje ''Počasni građanin Grada Pirota''

- Zvanje ''Zaslužni građanin Grada Pirota''

Nagrade u vidu medalja i plaketa

- Nagrada ''28. decembar''

- Nagrada ''28. decembar''- Posebno priznanje

Zvanje ''Počasni građanin Grada Pirota'' dodeljuje se za izuzetne zasluge u razvoju privrede i društvenih delatnosti, kao i za izuzetna postignuća i dela koja doprinose razvoju i afirmaciji Grada Pirota. Zvanje se može dodeliti državljaninu Republike Srbije i državljanima drugih zemalja.

Zvanje ''Zaslužni građanin Grada Pirota'' dodeljuje se pojedincima koji su rođeni ili žive na teritoriji Grada Pirota, za izuzetne zasluge u razvoju privrede i društvenih delatnosti, unapređivanje međunarodne saradnje, kao i postignuća i dela čiji su efekti za razvoj, status i afirmaciju Grada Pirota evidentni kroz duži vremenski period. Zvanje može se dodeliti i posthumno.

Nagrada ''28. decembar'' dodeljuje se za izuzetna dostignuća u privredi, zdravstvu, informisanju, poljoprivredi, maloj privredi, pronalazaštvu, sportu, obrazovanju, kulturi i drugim oblastima, pravnim licima i pojedincima.

Nagrada ''28. decembar'' - Posebno priznanje dodeljuju se povodom značajnih jubileja, završetka akcija od posebnog interesa za grad, za doprinos u akcijama humanitarnog karaktera, preduzećima, institucijama, ustanovama, mesnim zajednicama i pojedincima.

Predloge za dodelu javnih priznanja i nagrada mogu podnedi sva fizička i pravna lica.

Neblagovremeni i nepotpuni predlozi se neće razmatrati.

Predlozi se upuđuju u pisanoj formi uz sveobuhvatno obrazloženje i obavezno naglašavanje za koju se nagradu predlažu, Komisiji za dodelu javnih priznanja i nagrada najkasnije do 10.12. 2018. godine, na adresu:

Grad Pirot-Gradska uprava

-Komisija za dodelu javnih priznanja i nagrada,

18300 Pirot, Srpskih Vladara 82.

Bliže informacije o Javnom pozivu i kriterijumima za dodelu priznanja obratiti se na tel. 305-552.

Komisija za dodelu javnih priznanja i nagrada Grada Pirota