Obeležen Svetski dan borbe protiv dijabetesa

14. novembar 2012. 12:10 Društvo Pirot Plus Online

Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se danas u preko 160 zemalja članica Ujedinjenih nacija, pod okriljem Međunarodne federacije za dijabetes. Predstavlja svetsku kampanju sa ciljem skretanja pažnje na problem dijabetesa u svetu. Ovogodišnji slogan kampanje je “Dijabetes - Zaštitimo budućnost”.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa i ove godine nastaviće da se fokusira na edukaciju i prevenciju dijabetesa, tj. podizanje svesti o značaju prevencije dijabetesa kaže Dr Marina Manić, PR Doma zdravlja

-Kampanja nastavlja i ove godine da se fokusira na podizanje svesti o značaju prevencije šećerne bolesti, njenom uticaju na život obolelih i značaju mera za kontrolu bolesti. Ključne poruke kampanje su dostunost osnovne edukacije za sve, stil života utiče na izloženost zdravlja riziku kao i to da se osobe sa dijabetesom suočavaju se sa stigmatizacijom i diskriminacijom – kaže doktorka Manić.

Dr Filip Pejčić, internista endokrinolog, kaže da se zbog velikog broja obolelih od dijabetesa i visoke učestalosti ozbiljnih komplikacija koje prate ovu bolest, dijabetes smatra jednim od vodećih javno-zdravstvenih problema.

-Dijabetes predstavlja veliki problem u društvu u celini zbog kasnijih kompliakacija koje se javljaju a do kojih dovodi povišen nivo šećera u krvi. Najčešće komplikacije javljaju se u vidu oštećenja oka i bubrega, češći su moždani i srčani udari kod osoba sa dijabetesom, kao i amputacije. Neophodno je da se svi aktiviraju na prevenciju, jer dijabetes tip 2 o kome često govorimo, je bolest koja se može prevenirati ili u slučaju postojanja boljom regulacijom šećera sprečiti nastanak komplikacija kje su suština problema ove bolesti – kaže Pejčić , i dodaje - da su klinička ispitivanja pokazala da se sa dobro regulisanim sadržajem glukoze u krvi može sprečiti ili usporiti pojava ovih komplikacija.

Prema rečima pedijatra dr Milene Dimitrijević, beleži se pozitivan trend kod dece i mladih kada je reč o oblevanju od dijabetesa.

- Porast dece obolele od šećerne bolesti beleži porast i u našoj sredini. Uglavnom je reč o šećernoj bolesti tipa 1 koji je insulinozavisan. Ono što predstavlja problem jeste porast broja obolele dece od dijabetesa tipa 2, koji je ranije bio rezervisan za starije , a koji je povezan sa probloemmm gojaznosti kao faktorom rizika. Gojaznost je zdravstveni problem i kod dece i kod odraslih i treba ga prevenirani – kaže doktorka Dimitrijević.

Procenjuje se da u Srbiji približno 600.000 osoba, odnosno 8,2 odsto stanovnika ima dijabetes. Dr Radmila Zeca, epidemiolog u Centru za kontrlu i prevenciju bolesti ZZZJ kaže da baza podataka pokazuje stopu oboljevanja

-Prosečan broj novoobolelih za Pirotski okrug je 250 osoba. Od ovog broja 160 za opštinu Pirot i po 30 za ostale opšitne okruga. Za 2011. godinu beleži se 189 novobooelih od dijabetsa tipa 2, na teritoriji opštine Pirot, i 4 osobe sa dijabetesom tipa1 - kaže doktorka Radmila Zec.

Centar za prevenciju povodom svetskog dana borbe protiv dijabetesa organizovao je u svojim prostorijama akciju merenja šećera u krvi i predavanje koje je održala dr Marija Milošević-Antić, specijalista interne medicine. Izložbeni prikaz na ovu temu, pored Centra za prevenciju, Ambulanti Pazar, Tijabara i Tigar organizovan je u Ambulantama u selima Temska, Krupac, Sukovo i Visočka Ržana.