NUNS:Obaveštenje o proceduri za regulisanje rada koja će važiti za ceo period trajanja ograničenog kretanja

18. mart 2020. 10:30 Pirot Plus Online

Poštovane koleginice i kolege,

U celosti vam prenosimo obaveštenje Vlade Republike Srbije o proceduri za regulisanje rada koja će važiti za ceo period trajanja ograničenja kretanja.

Zbog novouvedene mere u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19 – zabrane kretanja koja važi za sve građane u vremenu od 20 časova do 5 časova, a kako bi se obezbedilo nesmetano kretanje i rad akreditovanih medijskih radnika, OBAVEŠTAVAMO VAS O PROCEDURI ZA REGULISANjE RADA KOJA ĆE VAŽITI ZA CEO PERIOD TRAJANjA OGRANIČENOG KRETANjA:

Molimo sve redakcije da dostave spisak zaposlenih koji su određeni za rad u periodu od 20 časova do 5 časova.

Spisak je potrebno dostaviti na memorandumu medijske kuće sa sledećim podacima: ime i prezime, jedinstveni matični broj i funkciju zaposlenog.

MOLIMO VAS DA SPISAK DOSTAVITE DANAS DO 15 ČASOVA na mejl press@gov.rs


Takođe, molimo da dostavite i ime i prezime i telefon jednog odgovornog lica za kontakt na svakom dopisu.


Molimo sve redakcije da prijave što manji broj zaposlenih ODNOSNO SAMO ONE ZAPOSLENE KOJI SU NEOPHODNI DA RADE U PERIODU OD 20 DO 5 ČASOVA.


Akreditovani radnici ne smeju imati više od 65 godina.


Molimo takođe kolege iz štampanih medija, da dostave odvojene spiskove, jedan za lica zaposlena pri redakcijama, a drugi za zaposlena lica pri štamparijama.

 

Sekretarijat NUNS – a vam stoji na raspolaganju ukoliko budete imali problema tokom akreditacije.


Srdačno,

Sekretarijat NUNS -a