Novi trendovi digitalizacije zavičajne gradje

25. novembar 2020. 09:01 Kultura Pirot Plus Online

U četvrtak i petak, 26. i 27. novembra, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ u Čačku organizovaće onlajn stručno savetovanje bibliotekara Srbije „Zavičajni fondovi – razvoj, teme i tendencije 2000-2020“.

Drugog dana savetovanja biće održana posebna Panel sesija „Novi trendovi digitalizacije zavičajne građe“ gde će, uz biblioteku domaćina i Narodnu biblioteku „Milutin Bojić“ iz Beograda, svoja iskustva bazirana na primeni novog softvera predstaviti i Narodna biblioteka Pirot kao jedna od četiri biblioteke u Srbiji koja svoju digitalnu biblioteku bazira na Reskarti.

Panelista Narodne biblioteke Pirot Milan Jovanović prezentovaće sadržaj Zavičajne digitalne kolekcije Narodne biblioteke Pirot, dostupnu građu, zanimljivosti, probleme sa kojima su se pirotski bibliotekari suočavali u svom radu,  alje planove.

Digitalna kolekcija Narodne biblioteke Pirot trenutno obuhvata oko 400 jedinica knjižne i neknjižne građe sa preko 26.000 digitalizovanih strana, pretraživa je u punom tekstu, i uvećava se na dnevnom nivou zahvaljujući i dobroj saradnji sa nacionalnom i bibliotekama u okruženju kao i drugim ustanovama kulture. Pregled skeniranih i obrađenih monografskih i serijskih publikacija, stare i retke knjige (Tefter nišavske mitropolije) i neknjižne građe (hartije od vrednosti, geografske karte, razglednice i dopisne karte od 1901. godine do danas) Narodne biblioteke Pirot možese videti na sajtu digitalna.nbpi.org.rs.