Novi propisi za auto škole

21. oktobar 2013. 09:41 Gradska hronika Pirot Plus Online

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja Srbije, centri za obuku vozača do 25. oktobra treba da ispune uslove koje Zakon propisuje. U protivnom neće moći da obavljaju delatnost za koju su registrovani. Od prošle godine do sada od 11 auto škola u našem gradu 5 je prestalo da radi, kaže Dragan Stojanović, komandir Saobraćajne policije u Pirotu.


- Pravilnik o osposobljavanju vozača stupio je na snagu 25. oktobra prošle godine. Pravilnikom je, pored ostalog, propisano da se centri za obuku vozača, u roku od godinu dana, prilagode novim uslovima kako bi mogli da nastave svoju delatnost. Želim da napomenem da od 11 auto škola u našem gradu sada radi 6. U skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima centri za obuku vozača treba da ispune sledeće uslove - adekvatan prostor za teorijsku obuku, polaganje teorijskog ispita i administrativne poslove, vozila za praktičnu obuku, uredjen poligon za praktičnu nastavu i kadrove za teorijsku i praktičnu obuku. Auto škole će morati da imaju najmanje tri instruktora za obuku kandidata za „B“ kategoriju, a ostale kadrove mogu angažovati u skladu sa važećim propisima - kaže Stojanović.


Auto škole će i dalje moći da koriste zajednički poligon za obuku vozača, kaže Stojanović. Bez obzira što poligon nije vlasništvo auto škola, resorno ministarstvo dalo je saglasnost za njegovu upotrebu.


Za nepoštovanje propisanih odredbi predvidjene su rigorozne novčane kazne, u krajnjem slučaju i kazna zatvora u trajanju od mesec dana.