Neophodna pomoć za uvodjenje savremenog sistema separacije otpada

11. avgust 2014. 09:38 Gradska hronika Pirot Plus Online

U skladu sa prilagođavanjem savremenim uslovima i načinima rada Regionalna deponija realizovaće projekat izgradnje postrojenja za sekundarnu separaciju otpada. Zoran Stanković, direktor Deponije, kaže da je još uvek u toku procedura javnih nabavki, s obzirom da oni koji nisu dobili posao, iako nisu imali najpovoljniju cenu, imaju mogućnost žalbe, što usporava realizaciju planiranog posla.

- Procedura će biti ispoštovana kako Zakon nalaže, a zatim će planirani posao i biti realizovan. S obzirom da je reč o značajnoj investiciji, ono što je važno da napomenem da smo uz saglasnost opština osnivača i načenika Okruga uputili zahtev resornom ministarstvu da nam pomogne u realizaciji ovog projekta, i to u delu nabavke pojedinih delova koji bi podigli ovaj sistem na viši nivo. To podrazumeva specijalni viljuškar ili kombinovano vozilo za upravljanje presovanim otpadom, specijalizovanu laboratoriju za analizu kvaliteta komunalnog otpada i laboratorije za analizu otpadnih voda sa deponije. To su oni poslovi koje i inače plaćamo drugima i to nisu mala sredstva na godišnjem nivou a analize su neophodne i u skladu sa propisima. Pored uštede koju bi ostavrili postoji i mogućnost da se akreditujemo da radimo prema trećim licima, što bi dalo mogućnost i ostvarenja prihoda. Ovakve polsove rade deponije ovog tipa i mi planiramo da uvedemo tu praksu. I treća stvar je sekundarna linija na ovom postrojenju za separaciju otpada, nešto što bi bilo kao mini linija, a zasniva se na upravljanju pet ambalažom. To podrazumeva perforator ambalaže i malu presu, koja bi omogućila da ne zauzimamo kapacitete velike prese. Kompletan posao, sva tri projekta su vrednosti oko 9 miliona dinara. Očekujemo razumevanje ministarstva, iz prvih razgovora dobili smo uveravanja da nakon rebalansa Budžeta naš projekat bude finanisran s njiohove strane. U narednom periodu na sastanku u ministarstvu predstavićemo smernice za realizaciu ovog projekta i na taj način dobiti definitivno odobravanje za implementaciju ovog projekta na Deponiji- kaže Stanković.

Kada je reč o redovnim poslovima, dovoz komunalnog otpada odvija se redovno. Počela je i druga faza dovoženja komunalnog otpada sa lokacije Tigar Tyresa, to će tajati dvadesetak dana. Što se tiče komunalnih preduzeća opština osnivača ne dovoze otpad u jednakom intenzitetu.

- Pirot i dalje prednjači i kompletan komunlani otpad dovozi na Deponiju. Dimitrovgrad je ustalio kako dovoz i što je za vaku pohvalu ustalio je i plaćanje, jedina su opština koja nema duga. Na žalost, moram da ponovim da se ponavlja situacija sa opštinom Babušnica, koja opet zaostaje sa plaćanjem. Nerazumljiva je situacija s obzirom da imaju najmanju količinu otpada, a ipak neredovno dovoze i neredovno plaćaju-kaže Stanković.

Stanković je uputio i apel građanima koji iznose šut na lokaciju pored stare deponije, koja je zatvorena za prisutp, tako da otpad deponuju na pristupnom putu. Opština Pirot dodelila je lokaciju za ovaj otpad, to je stara deponija guma na Prisjanskom putu, koja je pristupačna i predviđena za ovu vrstu otpada,napominje Stanković.