Nebojša Ivanov: Regionalna deponija Pirot uspešno poslovala u 2020. U planu otvaranje Reciklažnog dvorišta u gradu

05. januar 2021. 12:54 Gradska hronika Pirot Plus Online

Program poslovanja JKP "Regionalna deponija Pirot" za proteklu godinu, isunjen je i u finansijskom i fizičkom obliku. 

Tokom poslovanja u 2020. Deponija je ostvarila 57 miliona dinara ukupnih prihoda i bruto dobit od 14,5 miliona dinara, kaže za Portal Plusonline direktor Nebojša Ivanov. On dodaje i da su rashodi manji nego što su bili planirani, pa godinu ocenjuje kao izuzetno uspešnu. 

U najznačajnije dogadjaje, Ivanov ubraja intenzivan početak realizacije sekundarne separacije otpada, primarne selekcije otpada i izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju kompostane. 

Ivanov ističe da se posldnjih godina naša Deponija prepoznaje kao lider u Srbiji u upravljanju neopasnim otpadom. 

Akcija "Reciklirajmo za Pirot" koju je Deponija pokrenula u saradnji sa JP "Komunalac" i Lokalnom samoupravog grada Pirota, takodje je obeležila prošlu godinu. 

Od avgusta meseca, kada je akcija pokrenuta, do sada, prikupljeno je 10 tona (200.000 komada) plasitične ambalaže. 

Ivanov potseća da su, tim povodom, obnovili i stavili u upotrebu 200 metalnih kaveza za prikupljanje pet ambalaže, a da je u okviru nastavka akcije planirano dopremanje još 70 novih kaveza od aprila meseca. 

Postavljanje žičanih kaveza, u saradnji sa Turističkom organizacijom Pirot, u planu je i na lokacijama popularnih izletišta u okolini grada. 

Još jedna novina u okviru akcije "Reciklirajmo za Pirot" je i otvaranje prvog Reciklažnog dvorišta u gradu gde će gradjani moći da odlože sve vreste otpada. Dvorište bi trebalo da počene sa radom od aprila meseca, svakog radnog, dana na lokaciji blizu Buvlje pijace, prema naselju Prčevac.