Naredne nedelje sednice Gradskog veća i Skupštine grada

17. maj 2024. 10:12 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednica Skupštine grada Pirota biće održana u petak, 24. maj sa početkom u 10 časova. Na dnevnom redu sednice su sledeće tačke dnevnog reda

1.Donošenje Pravilnika Skupštine grada Pirota;

2.Donošenje Odluke o Završnom računu budžeta grada Pirota za 2023.godinu;

3.Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije “Pirot-centar”;

4.Donošenje Odluke o ispravci tehničke greške u Planu generalne regulacije “Pirot-zapad”;

5.Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Programa gasifikacije na teritoriji grada Pirota;

6.Donošenje Odluke o pristupanju izrade Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Pirota za period 2024-2028.godine;

7.Donošenje odluka i rešenja iz imovinsko pravne oblasti;

8.Davanje saglasnosti na Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije grada Pirota za 2023.godinu i usvajanje Plana rada Štaba za vanredne situacije grada Pirota za 2024.godinu;

9.Donošenje operativnog Plana odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Pirota za 2024.godinu;

10.Davanje saglasnosti na Aneks 3.Javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu-kocesiji za poveravanje obavljanja gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Pirota;

11.Donošenje odluke o postavljanju spomen-ploča profesoru Zvonimiru Minčiću i profesoru mr Branislavu Ćiriću na zgradi srednjeg obrazovanja “Sokolana” u Pirotu i davanje saglasnosti na idejno rešenje za postavljanje spomen obeležja kapetanu Vojske Vladanu Jovanoviću;

12.Donošenje Odluke o promeni naziva objekta za sport i fizičku kulturu “Omladinski stadion” u Pirotu;

13.Razrešenja i imenovanja

14.Odbornička pitanja

Sednica Gradskog veća biće održana u sredu, 22. maja.