NALED uputio Vladi 10 preporuka za bolje uslove poslovanja

29. januar 2018. 06:00 Društvo Pirot Plus Online

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je Vladi Srbije dala deset ključnih preporuka kako da unapredi uslove poslovanja, među kojima smanjenje poreza i doprinosa na zarade, uspostavljanje javnog registra neporeskih nameta, veću predvidivost taksi i naknada.

U "Sivoj knjizi" NALED-a je predloženo i da se zakonski uredi zanatstvo, uvede elektronski sistem prijave i evidencije sezonskih radnika i unapredi postupak upisa prava u katastar, da se unapredi registar poljoprivrednih gazdinstava i uvede elektronski sistem za dodelu podsticaja.

Predsednik Upravnog odbora NALED-a Aleksandar Ružević je na predstavljanju "Sive knjige" kazao da je za deset godina koliko postoji ta publikacija, stiglo više od 500 inicijativa za pojednostavljenje birokratije, od čega je 210 preporuka u izdanjima, a u potpunosti ili delimično je sporovedeno samo 89.

Naveo je da još nije rešeno pet preporuka iz prvog izdanja "Sive knjige", koje se odnose na Ministarstvo finansija i Poresku upravu, a u proseku se svake godine rešavalo svega oko devet predloga.

"Nismo zadovoljni brzinom rešavanja preporuka, treba da budemo brži i efikasniji", kazao je Ružević.

Izdvojio je da su važne preporuke koje su uvažene unapredjenje procedura za izdavanje gradjevinskih dozvola i pojednostavljenje postupka za uplate poreza i dioprinosa na zarade, na jedan umesto na 12 računa.

Po njegovoj oceni, važno je to i što je ukinut pečat, omogućeno automatsko overavanje zdravstvenih knjižica, elektronsko prijavljivanje radnika, izbacivanje radne knjižice iz upotrebe, ukidanje 86 dokumenata za dobijanje porodiljske naknade.

NALED se u novoj "Sivoj knjizi" zalaže i da se uvedu svi registri, poput adresnog, kako bi u sistemu e-uprave razmena podataka bila potpuna, i da se omogući preduzećima da čuvaju poslovnu dokumentaciju isključivo u elektronskom obliku.

Predloženo je i rešavanje naplate potraživanja za isporučene lekove zadravstvenim ustanovama i da se izjednače cene komunalnih usluga za privredu i građane.

Od 100 preporuka u "Sivoj kniizi" NALED-a za 2017. godinu rešeno je samo devet.

Pojednostavljeno je vođenje evidencije PDV-a, ukinuta je republička administrativna taksa za podnošenje zahteva u postupcima pred katastrom nepoketnosti, pojednostavljena je procedura ostvarivanja prava na porodiljsku nadoknadu, ukinuta upotreba pečata u platnim usligama i regulisano postupanje inspekcije tokom kontrola privrednika.

Tekst preuzet sa Portala N1