Najpre obuka, a onda i zaposlenje osoba sa invaliditetom

11. decembar 2018. 12:50 Privreda Pirot Plus Online

Pored obuke nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, u skladu sa planom aktivnih mera politike zapošljavanja za tržište rada, krajem ove godine trebalo bi da počne tromesečna obuka i za lica sa invaliditetom, odnosno smanjenom radnom sposobnošću. Prema rečima Zorice Savić, organizatora obrazovanja odraslih u filijali Pirot Nacionalne službe za zapošljavanje, u toku je selekcija kandidata. Obuku će pohadjati četrnaestoro lica u Preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom „Piroteks triko“ u Pirotu.

Slične obuke su i do sada realizovane u Piroteks trikou. Obuke su namenjene isključivo licima sa invaliditetom, a ono što je, takodje, veoma važno jeste rad na socijalnoj integraciji ovih osoba kaže, pored ostalog, Suzana Panajotović, savetnik za integracije osoba sa invaliditetom u Piroteks trikou.

Treba reći i to da često neka od osoba sa invaliditetom posle završenih obuka zasnuje stalni radni odnos upravo u Piroteks trikou.