Na Skupštini FK Radnički produžen mandat Bratislavu Ćiriću, predsedniku kluba. Pozitivan finansijski bilans, cilj Prva liga!

09. jul 2024. 14:35 Sport Pirot Plus Online

Danas je održana druga redovna Skupština Fudbalskog kluba Radnički.

Na dnevnom redu bilo je:

1. Otvaranje sednice Skupštine;
2. Izbor radnih tela Skupštine;
-radnog predsedništva
-verifikacine komisije
-zapisničara
-dva overača zapisnika
3. Izveštaj verifikacione komisije;
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 09.06.2023. godine;
5. Usvajanje finansijskog izveštaja i završnog računa za 2023. godinu;
6. Predlog za izmenu Statuta FK Radnički Pirot i formiranje radnog tela;
7. Imenovanje organizacionog odbora za obeležavanje 80 godina kluba 2025. godine;
8. Izbor predsednika FK Radnički Pirot;
9. Razno.

S obzirom da je Bratislavu Ćiriću istekao mandat, na sednici se našao izbor predsednika kluba. Na konferenciji za medije Ćirić je objasnio da za sada nema kandidata za preuzimanje te funkcije, a prema Statutu kluba sadašnje rukovodstvo nastavlja da vrši svoju dužnost do imenovanja novog rukovodstva.  

Kada je u pitanju finansijski izveštaj kluba za prošlu godinu, Bratislav Ćirić istakao je da su u prošloj godini rezultati dobri i da trenutno Radnički ne duguje neka ozbiljna sredstva. Sve obaveze prema igračima i svima koji rade u klubu izmiruju se redovno, a što se tiče starih dugovanja, veći deo toga je iza nas, poručio je Ćirić.

Ovom prilikom Ćirić je rekao da nijednog trenutka nisu odustali od Prve lige, nastojali su da u poslednje dve godine ispune sve uslove, nije se desilo, ali to je cilj i za ubuduće.

Trener FK Radnički Pirot i dalje će biti Goran Lazarević.

Bratislav Ćirić smatra da je Lazarević pokazao pripadnost klubu i da dobro radi sa igračima, a tu su i određeni rezultati.

Sledeće godine FK Radnički Pirot obeležava 80 godina postojanja. Tim povodom na današnjoj sednici izabran je organizacioni odbor za obeležavanje jubileja. Ćirić je ukratko najavio šta je u planu.