Na Dan grada, 28. decembra, sednica Skupštine grada

25. decembar 2020. 21:05 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Poslednja sednica Skupštine grada u ovoj godini biće održana, po tradiciji, 28. decembra. Sednica počinje u 10 časova u sali Doma kulture.

Pred odboricima će se naći davanje saglasnosti na Programe poslovanja javnih preduzeća za 2021. godinu, kao i davanje saglasnosti na planove i programe rada sa finansijskim planovima za 2021. godinu ustanova kulture, PU “Čika Jova Zmaj”, Turističke organizacije, Sportskog centra, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad.

Na dnevnom redu su i Rešenje o davanju saglasnosti na konačni nacrt Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluge rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Pirota, Odluka o konverziji potraživanja u udeo grada Pirota u kapitalu Privrednog društva “Simpo” a.d. Vranje po osnovu izvornih javnih prihoda, odluke iz imovinsko pravne oblasti, Odluka o izmeni odluke o platama, naknadama i drugim primanjima izbornih, imenovanih i postavljenih lica, naknadama odbornika i članova radnih tela Skupštine grada Pirota, Odluka o realizaciji budžeta u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2021. godinu. Tu su i donošenje Plana rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Pirota za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Programa poslovanja JP “Komunalac” za 2020.godinu.

Na kraju sednice biće razrešenja i imenovanja i odbornička pitanja.