"Mobilni planetarijum" kao vid participativnog budžetiranja

06. septembar 2019. 12:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot je krajem 2017. godine potpisao Memorandum o razumevanju između Grada Pirota i Međunarodne organizacije IMG u vezi sa sprovođenjem Programa ,,Reforme poreza na imovinu”.

Program finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju sa MDULS, Ministarstvom finansija i SКGO. U skladu sa tim izrađen je Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu. Jedna od aktivnosti je upravo ,,Mobilni planetarijum” kao vid participativnog budžetiranja, koji će biti realizovan u periodu od 09.09 do 13.09. u sali OŠ ,,Vuk Кaradžić”, (258.000 vrednost), za svu decu od petog do osmog razreda osnovnih škola.

Mobilni planetarijum je sferni bioskop koji prikazuje slike zvezdanog neba i ostalih objekata u vasioni.

Predavači su iz Centra za promociju nauke, Beograd.

Predstavnici Švajcarske agencije za razvoj i saradnju:

-Aleksandar Grunauer, vođa projekta

-Branislav Milić, savetnik za dobru upravu, Helvetas

-Nataša Čorbić, viša ekspertkinja za dobru upravu, Helvetas

Povodom početka realizacije gradonačelnik Vladan Vasić primiće u svom kabinetu učesnike i predavače, a potom će obići "Mobilni planetarijum" u Školi "Vuk Karadžić".