Milena Dimitrijević: Donećemo značajne odluke na narednoj skupštinskoj sednici. Za pomoć budžetskim korisnicima oko 54 miliona dinara iz rebalansa

22. jun 2021. 09:52 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U petak, 25.juna sa početkom od 10 sati biće održana poslednja sednica Skupštine grada Pirota za prvih šest meseci 2021.godine. Na dnevnom redu nalazi se 18 tačaka. 

Kako je u najavi sednice, za naš portal, rekla Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine grada, doneće se važne odluke, a svakako najznačajnija je Donošenje Planu razvoja grada od 2021. do 2028. godine, kao najznačajnijeg strateško - planskog dokumenta koji će definisati pravce razvoja grada kroz nekoliko oblasti. 

Još jedna tema o kojoj se svake godine, u ovo vreme raspravlja, je Donošenje odluke o završnom računu budžeta grada Pirota za 2020.godinu. Kako je rekla predsednica skupštine, i u 2020.godini se poslovalo domaćinski, uz ostvarenje suficita od 452 miliona dinara koja su prenešena u aktuelni budžet za ovu godinu. 

Treća tačna Dnevnog reda je Donošenje odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Pirota za 2021.godinu. U toku prvih šest meseci ostvarena je dobra naplata, a kako kaže Dimitrijević, bilo je dosta zahteva budžetskih korisnika za dodatnim sredstvima. Ukupan iznos iz rebalansu za pomoć budžetskih korisnika je oko 54 miliona dinara. 

Na dnevnom redu je i Donošenje lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Pirota. Kako kaže predsednica Dimitrijević, i ovo je će biti bitan strateški dokument koji se tiče zaštite životne sredine, što je i jedan od pravaca razvoja grada Pirota u budućnosti. 

Odbornici će razmatrati i predlog odluka o davanju saglasnosti na izmenu programa poslovanja JP Gradska toplana i Odluku nadzornog odbora JP ,,Komunalac,, o izmeni i dopuni cenovnika preduzeća, izmedju ostalog.

Sednici Skupštine grada koja će i ovoga puta biti održana u Domu kulture,  predtodi Sednica gradskog veća koja će biti održana u sredu 23.juna, u velikoj Skupštinskoj sali sa počekom od 10 sati.