Marjan Ćirić: Prednost Ekonomske škole Pirot je višestruka, ove godine upisujemo 120 učenika

26. jun 2019. 12:30 Društvo Pirot Plus Online

Planom upisa za 2019/20. godinu Ekonomska škola Pirot je dobila četiri odeljenja za ukupno 120 učenika. Prema rečima direktora Marjana Ćirića, svi obrazovni profili su četvorogodišnji i to su: Ekonomski tehničar, Finansijski administator, Službenik u bankarstvu i osiguranju i Ugostiteljski tehničar.

Ćirić je objasnio da su prošle godine uveli mogućnost uporednog obrazovanja, prema kome deca koja upišu smer Kulinarski tehničar mogu da završe i smer Ugostiteljski tehničar i na kraju dobiju dve diplome.

Prednost Ekonomske škole je da učenici po završetku škole imaju zanat i sa tom diplomom mogu da se zaposle, a mogu da nastave školovanje i na bilo kom fakultetu, dodaje Ćirić.

Ovom prilikom direktor Ekonomske škole je apelovao na učenike i roditelje da posebno vode računa prilikom popunjavanja liste želja i da bi trebalo da napišu što više želja.

Govoreći o opremljenosti škole Marjan Ćirić je istakao da imaju stručan kadar za svaki predmet i da se nastavnici redovno obučavaju, ali i da imaju odlične uslove za rad u školi. Savremena nastavna sredstva, tehnika, dobra opremljenost kabineta, ali i Sportska hala „Kej“ koja omogućava učenicima najbolje uslove za bavljenje sportom.

Povodom upisa nove generacije Ekonomska škola Pirot je pripremila i promo film o školi.