Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad: Naš rad kontroliše nadležno Ministarstvo, pojedinci i udruženja ne!

15. decembar 2021. 13:56 Gradska hronika Pirot Plus Online

Širenje neistina i laži, kao i obmanjivanje većeg dela javnosti, gde su jednim delom i sami korisnici usluga Centra za socijalni rad kao i korišćenje njihove teške sudbine u određene nečasne svrhe, preko društvenih mreža od strane jednog Udruženja, povod je današnje konferencije za medije rekla je prisutnim novinarima na početku  svog obraćanja Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu. 

Vidno rezignirana, Vasićeva je nastavila svoje izlaganje rekavši da su sve to bili razlozi za današnje obraćanje javnosti, istakavši da s obzirom da živimo u ozbiljnom društvu, u ozbiljnom gradu ne smemo dozvoliti da pojedinac "pod plaštom" Udruženja vrši raznorazne pritiske i presije na druge ljude koristeći njihovu tešku, lošu situaciju u cilju sopstvene promocije i promocije ciljeva koji su sve samo ne humani. 

Na današnji dan Centar za socijalni rad u Pirotu ima 3.751 korisnika usluga, rekla je supervizor Centra Nela Colić. 

Centar za socijalni rad je u obavezi da zaštiti svakog pojedinca koji je u stanju socijalne potrebe i gde god se primeti da druga lica dovođenjem u zabludu žele da osujete najbolje interese korisnika i preuzmu funkciju institucije. Želim još da istaknem da svake godine u decembru rukovodilac planira stručno usavršavanje za svakog radnika. Svi radnici pirotskog Centra obnovili su licence za svoj rad, i nijedna licenca nije bila pod znakom pitanja. To dovoljno govori o ozbiljnosti našeg rada, profesionalizmu, moralnoj etici i uopšte poštovanju svih zakona i podzakonskih akata, rekla je direktoka Vasić 

U pirotskom Centru za socijalni rad trenutno radi 17 zaposlenih, iako je prema važećem Rešenju predviđeno da ima 24 zaposlena. Od sedamnaestoro zaposlenih šest su voditelji slučaja.