Marija Djošić: U toku Javna rasprava o Nacrtu srednjoročnog plana grada Pirota! Dokument je detaljniji i operativniji u odnosu na Plan razvoja grada

11. april 2022. 12:50 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Nacrt Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine, daje se na javnu raspravu do 25. aprila ove godine.

Nakon usvajanja Plana razvoja grada Pirota za periodu od narednih sedam godina, zakonska obaveza prema Zakonu o Planskom sistemu je da Lokalne samouprave donesu i Srednjoročni plan razvoja grada na period od tri godine. 

Kako je za portal Plusonline rekla Marija Djošić, šef kancelarije za Lokalni ekonomski razvoj, ovaj plan se suštinski i tematski naslanja na Plan razvoja grada, ali je mnogo detaljniji, operativniji i odnosi se na sledeće oblasti - Javna uprava, infrastruktura i životna sredina, privredni razvoj i unapredjenje društvenih delatnosti. 

Novina u ovom planu je što sadrži finansijsku konstrukciju - srednjoročni okvir rashoda svih projektnih aktivnosti u ovoj godini, kao i procene za naredne dve godine. 

Marija Djošić još jedanput je pomenula da je Nacrt razradjen do najsitnijih detalja, pozvala sva udruženja, stručnu javnost  pa i ljude koji se ne bave ovom temetikom da mogu vrlo lako, uvidom u dokument da saznaju kako će se aktivnosti realizovati u naredne tri godine i šta će biti finansirano iz budžeta grada, pa da eventualno daju svoju sugestiju.

Nacrt je objavljen na internet stranici Grada Pirota www.pirot.rs i oglasnoj tabli Grada Pirota. Primedbe, predlozi, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu ledo@pirot.rs ili poštom na adresu: Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine”, najkasnije do 25. 4. 2022. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji se objavljuje na sajtu Grada Pirota.

Po okončanju javne rasprave Grad Pirot će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana, koji će se objaviti na internet stranici Grada Pirota u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave