Ličnosti: Znameniti profesor i direktor pirotske Gimnazije - Đorđe Ćirić

15. april 2020. 11:37 Stavovi Pirot Plus Online

Rođen je 15. novembra 1891. godine u selu Balta Berilovac od oca Mateje i majke Dike. Po završetku osnovne škole i gimnazije studirao je klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pri kraju studija zatekao ga je početak Prvog svetskog rata pa je iste prekinuo i stavio se na raspolaganju otadžbini. Na mestu oficira Timočkog artiljerijskog puka proveo je ratne dane. Za vojne zasluge je odlikovan Medaljom za hrabrost. Po završetku rata je okončao studije i oženio se Desankom sa kojom će dobiti kćer Ljubinku, kasnije profesorku univerziteta.

Đorđe Ćirić je bio jedan od najistaknutijih i najcenjenijih intelektualaca u Pirotu tokom međuratnog perioda. Kao profesor Pirotske gimnazije radio je sa prekidima skoro dve decenije, od 1919. do 1941. godine pri čemu je bio i njen direktor od 1936. godine pa do početka bugarske okupacije 1941. godine. Predavao je latinski i srpski jezik, bio rukovodilac nekoliko đačkih i humanitarnih organizacija, a njegova prosvetna karijera je prekidana u dva navrata jer je biran za narodnog poslanika na listi Radikalne stranke.

U jednom trenutku, tačnije 1935. godine, bio je i direktor Učiteljske škole u Pirotu. Za svoj predani rad više puta je odlikovan Ordenima Sv. Save drugog, trećeg i četvrtog reda. Velikog traga ostavio je i kao političar, narodni poslanik i javna ličnost nemerivog značaja za malenu varoš poput Pirota toga vremena. Njegovu prosvetnu karijeru koja je najviše obeležila njegov život, prekinuo je Aprilski rat 1941. godina kada je kao rezervni starešina zarobljen i odveden u Nemačku gde je u logoru ostao sve do oslobođenja. Po povratku u domovinu vratio se poslu za koji se školovao i do penzije je radio kao profesor Kruševačke gimnazije. Umro je u Beogradu 25. avgusta 1968. godine.

Davor Lazarević, istoričar