Koridor 10 u pirotskom kraju u završnoj fazi. Rade se tunel Sarlah i korito Nišave!

10. jun 2019. 13:50 Društvo Pirot Plus Online

Radovi na Koridoru 10 Projekat Istok ulaze u završnu fazu. Na području Pirota, ostalo je da se završi tunel Sarlah, desna tunelska cev, radove izvodi Azvirt, Azerbejdžan. Radovi su u završnoj fazi, očekuje se uskoro saobraćaj i kroz ovu deonicu.

Posle završetka radova na alternativnom putu od Sarlaha prema Tigar tajersu i dalje prema Beloj Palanci i Nišu, ostalo je da se završe radovi na Nišavi. Uradjene su kamene kosine ispod mosta na ovom putu. Ostalo je da se ukloni zemlja iz korita i uredi prostor od Nišave do bedema.

Odredjenih problema u radu bilo je u tunelu Bancarevo. Ostalo je da se završe još dva lota.

LOT 2 – Trasa i mostovi: Tunel Bancarevo – Crvena Reka Izvođač radova „JV Aktor“ i „Terna“. Izgradnja je u toku.

LOT 3 EM – Elektromašinska oprema tunela Bancarevo.

Ugovor za EM opremanje tunela potpisan je 7.9.2018. godine sa građevinskom firmom Azvirt, Azerbejdžan.