Koalicija protiv siromaštva

16. oktobar 2012. 12:42 Društvo Pirot Plus Online

U cilju smanjenja siromaštva i nezaposlenosti sutra,17.oktobra , na Svetski dan borbe protiv siromaštva biće potpisan sporazum o osnivanju Koalicije za borbu protiv siromaštva u našem gradu. Koaliciju čine Socijalna zemljoradnička zadruga Nova perspektiva, Sindikat sakupljača sekundarnih sirovina, Sindikat poljoprivrednika Nezavisnost i Udruženje roma Atsinkani.

Prema rečima Slavoljuba Ćirića, iz Socijalne zemljoradničke zadruge Nova perspektiva, zadrugu čine nezaposleni, Romi,izbegla lica,siromašni i mladi. Cilj je da se kroz aktivnosti koje zadruga pruža obezbedi lični dohodak članovima.

Mi u Sindikatu sakupljača sekundarnih sirovina, smatramo da je ovo odlična prilika da se Romi aktivno uključe u rad Zadruge , imajući u vidu da se u poslednje vreme sve više romskih porodica bavi poljoprivredom. Romi su shvatili da se od poljoprivrede može pristojno živeti a sve je više zapuštenih obradivih površina. Sa druge strane od sakupljanja sekundarnih sirovina se malo može zaraditi“-kaže Vladimir Jašarević iz Sindikata sakupljača sekundarnih sirovina.

Potpisnici Koalicije za borbu protiv siromaštva sutra će na Trgu pirotskih oslobodilaca promovisati svoje aktivnosti u cilju smanjenja siromaštva.