Kampanja "DA se upoZNAMO" - za sva vaša pitanja, primedbe i sugestije vezane za porez na imovinu i participativno budžetiranje

16. oktobar 2018. 13:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Zakon o lokalnoj samoupravi obavezuje gradske vlasti da do kraja 2018.godine direktnije uključe građane u rad lokalne samouprave. Zbog toga je Švajcarska agencija za razvoj pokrenula kampanju “DA se upoZNAMO” koja ima za cilj podizanje svesti građana o važnosti transparentnog upravljanja javnim finansijama na nacionalnom i lokalnom nivou. Kako građani doprinose opštinskom budžetu kroz poreze, takse i naknade, sada imaju i priliku da se direktnije uključe u rad lokalne samouprave kroz učešće u radu savetodavnih tela skupštine, učešće u javnim raspravama, kroz ankete, pisanje peticija, primedbi i sugestija. Uključivanjem u planiranje budžeta utičemo na prioritete u njegovom trošenju, a redovnim izmirivanjem poreskih obaveza doprinosimo da budžet bude veći.

Grad Pirot je prepoznao značaj ove kampanje i preko Odeljenja za privredu i finansije Gradske uprave Pirot poziva građane da se aktivno uključe u kampanju.

Sva pitanja, primedbe i sugestije vezane za porez na imovinu i participativno budžetiranje građani mogu uputiti na sledeći način:

- porez na imovinu, kontakt osoba Ivana Malinović, e-mail adresa poreska@pirot.rs , lično u kancelariji br.70 (prizemlje) ili putem telefona 305-570,

- participativno budžetiranje, kontakt osoba Elizabeta Jelenković, e-mail adresa elizabeta.jelenkovic@pirot.rs, lično u kancelariji br.40 (III sprat), ili putem telefona 305-540.

Građani – poreski obveznici imaju mogućnost da učestvuju i u on-line anketi, gde mogu da ocene rad Gradske uprave, izjasne se o tome da li žele da se uključe u odlučivanje na koji se način troši opštinski budžet, rekla je u izjavi za Portal Plus online Ivana Malinović, šef Odseka Lokalne poreske administracije

Link ka anketi:

http://cawi.ipsos.rs/sms3/indexCLT.php?projekatid=1801196801&tip_upitnikaid=13549

Akcionim planom, koji je usvojen na sednici Skupštine grada, predvidjeno je da se mesne zajednice rangiraju prema procentu naplate poreza na imovinu, kaže Malinovićeva i istče da će onim mesnim zajednicama koje imaju najbolju naplatu procentualno pripasti više sredstava iz Budžeta grada. Cilj je da podstaknemo gradjane da redovno izmiruju svoje obaveze, a da oni najbolji budu na neki način nagradjeni. U globalu naplata poreza na imovinu je na nekih 88 odsto od idealne

Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.