Kako do efikasne antidiskriminatorske politike u Srbiji?

15. novembar 2012. 14:55 Društvo Pirot Plus Online

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, u saradnji sa NVO Pirgos organizovala je danas okrugli sto pod nazivom Kako do efikasne antidiskriminacione politike u Srbiji. Skup je deo šireg programa javnih rasprava u okviru kojih će biti predstavljen proces izrade Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije.

Borjana Peruničić, pomoćnica direktora Kancelarije za ljudska i manjnska prava istakla je suštinu rada na ovom dokumentu

-Suština je da se sprovođenjem određenih standarda i unapređivanjem ljudskih i manjinskih prava omogućava pojedincu da ostvari svoj potencijal, to ne radimo zbog drugih, već zbog sebe. Izveštaji Evrospke komisije govore da postoji dobar pravni okvir u Državi ali je problem u sprovođenju zakona u praksi. Ujedno treba raditi i na svesti ljudi o tome šta ljudska prava predstavljaju i da ih treba poštovati- istakla je Peruničićeva.

O položaju dece kao osetljive grupe i diskriminaciji govorila je Marija Petrović iz Centra za prava deteta skrećući pažnju na Konvenciju o pravima deteta. Dušan Janjić iz Foruma za etičke odnose kaže da je ideja Nacionalnom strategijom stvoriti uslove koji će isključiti diskriminjaciju

-Pored zakonodavne diskriminacije nužno je popraviti I izvesna zakonska rešenja koja dovode pojedinje nacionalne manjine u lošiji položaj nego što sui male. Kao primer navodim bugarsku nacionalnu manjinu koja zbog nedostatka finansiranja ne može izdavati svoja glasila i automatsdki pripadnici manjine to doživljvaju kao nemogućnost da čitaju na svom jeziku. Naravno tu je i pitanje rada , obaveštavanja i obrazovanja. Ono što mogu reći Srbija je krenula u dobrom pravcu ali treba objansiti građanima, u vreme krize , da su i za ove aktivnosti potrebna sredstva - kaže Janjić.

U današnjoj debati učestvovali su pored organizacija civilnog društva i predstavnici lokalne samouprave kao i stručnjaci iz ove oblasti. Osim analize odgovarajućih aktivnosti i mera na skupu je skrenuta pažnja na različite aspekte vezane za borbu protiv diskriminacije na lokalnom nivou.