Javni poziv za zanimanje šivač

17. novembar 2021. 09:00 Društvo Pirot Plus Online

U okviru projekta „Znanjem do posla“ dana 17. 11. 2021. godine objavljuje se

J A V N I   P O Z I V

Za obuku za zanimanje

Š I V A Č

U okviru obuke na radnom mestu u kompaniji Makaron moda doo, tridesetoro (30) mladih ljudi će imati priliku da se upozna, kako teorijski, tako i praktično, tokom 360 h obuke sa zanimanjem ŠIVAČ. Polaznici će, kroz rad u kompaniji, savladati znanja, veštine i stavove, neophodne za vršenje ovog posla.

Sam rad je organizovan na proizvodnim linijama uz rad na mašini za šivenje. Uz pomoć iskusnih mentora, polaznici će steći opšte i specifične kompetencije za rad u kompaniji na konkretnim radnim zadacima.

Tokom obuke polaznici će dobijati novčanu nadoknadu, a najbolji polaznici priliku za zaposlenje.

Pravo učešća imaju nezaposlena lica od 18 do 30 godina, ili do 35 godina ukoliko pripadaju nekoj ranjivoj kategoriji stanovništva (mlade žene, dugoročno nezaposleni, mladi iz ruralnih područja koji žive na više od 20 km od mesta obuke, mladi sa invaliditetom, samohrani roditelji, pripadnici romske etničke grupe, bivši zatvorenici, tražioci azila, korisnici novčane socijalne pomoći itd.)

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave putem telefona 010/501-820, svakog radnog dana od 9-14h ili na mail: jobinfocentarpirot@gmail.com

            Rok za prijavu: 26. 11. 2021. godine

*Saopštenje: Job Info Centar