Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala

08. maj 2018. 13:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije objavio je javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala. Pomoć se dodeljuje za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuoslovnih stambenih objekata kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje. Pomoć može biti dodeljena izbeglicama koje su, usled događaja iz perioda od 1991.godine. do 1995.godine. stekle status izbeglice u Republici Srbiji i imaju boravište/prebivalište na teritoriji grada Pirota.

Prema rečima Zorana Mitića, iz Odeljenja za vaprivredne delatnosti potrebno je pribaviti obimnu dokumetaciju, tako da se apeluje na sve one koji žele da konkurišu da se prvo konsultuju sa nadležnima u Gradskoj upravi.

Obrazac prijave i druga potrebna dokumentacija može se dobiti u Gradskoj upravi Pirot kod poverenika za izbeglice i migracije u kancelariji broj 3 na prvom spratu ili u kancelariji broj 12. Za bliže informacije zainteresovana lica mogu se javiti na telefon 305-503.