Javne konsultacije Plana razvoja grada Pirota

12. april 2021. 10:30 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U procesu izrade Plana razvoja grada Pirota za period 2021-2028, koji ulazi u završnu fazu , kroz konsultacije je potrebno uključiti sve relevantne zainteresovane strane i ciljne grupe koje mogu dati doprinos u izradi dokumenta svojim poznavanjem lokalnih prilika. 

Jedan od primera dobre prakse šireg uključivanja zainteresovanih strana u proces planiranja jeste organizovanje Partnerskog foruma koji bi trebalo da uključi građane, predstavnike poslovne zajednice, strukovna udruženja, organizacije civilnog društva...

S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju koja prati ceo dosadašnji proces izrade Plana razvoja grada Pirota, kao jedini vid konsultacija sa zainteresovanim stranama nameće se komunikacija putem interneta, na „on line” sastancima i putem elektronske pošte.

U ovu,  svrhu  objavljujemo aktuelnu verziju nacrta Plana razvoja grada Pirota na internet stranici Grada Pirota  www.pirot.rs  i pozivamo Vas da se upoznate sa nacrtom Plana kao i da svoje sugestije i komentare iznesete na sastanku koji će biti organizovan putem „Zoom” aplikacije.

Aktuelna verzija nacrta Plana razvoja grada Pirota LINK

Za zainteresovane učesnike konsultacija koji nisu upoznati sa korišćenjem interneta, omogućićeno je da putem kontakt mejla ledo@pirot.rs dostave svoje sugestije.

link za pristupanje javnim konsultacijama sa zainteresovanim stranama 15. aprila 2021. od 13 časova.

Topic: Javne konsultacije povodom izrade Plana razvoja Grada Pirota 2021-2028

Time: Apr 15, 2021 01:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/95459947413?pwd=bUJzczFuV3Z5Z0cwNjhBNTR5d29RQT09

Meeting ID: 954 5994 7413

Passcode: 176421