Javna rasprava o nacrtu Srednjoročnog plana grada u sredu, 20. aprila

18. april 2022. 11:35 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Javna rasprava o nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024.god održaće se 20. aprila u velikoj sali Gradske skupštine sa početkom u 12 časova.

Pozivaju se građani, udruženja, stručna i ostala javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024..

Nacrt Srednjoročnog plana objavljen je na internet stranici Grada Pirota www.pirot.rs i oglasnoj tabli Grada Pirota.

Primedbe, predlozi, sugestije građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi mogu se dostaviti i putem elektronske pošte na adresu ledo@pirot.rs ili poštom na adresu: Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Srednjoročnog plana grada Pirota za period od 2022. do 2024. godine”, najkasnije do 25. 4. 2022. godine do 12,00 časova, na posebnom obrascu koji se koji je objavljen na sajtu grada.