Jasan signal države da podržava Tigar a.d. na putu oporavka. Umesto Dragana Todorovića, predsednik Nadzornog odbora, Jelena Bećanović

29. mart 2018. 13:00 Privreda Pirot Plus Online

Na vanrednoj sednici Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot jedna od najvažnijih tema bila je Odluka o podnošenju predloga uza pokretanje stečajnog postupka reorganiozacije u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije. Akcionari su usvojili i odluku o izmenama Statuta Akcionarskog društva i razrešenju Dragana Todorovića sa funkcije predsednika Nadzornog odbora na čije mesto je prema preporuci Vlade Srbije imenovana Jelena Bećanović.

Direktor Kompanije Tigar a.d. Vladimir Ilić, kaže da su sve teme jednoglasno usvojene, ali da je od izuzetne važnosti podrška države da se u periodu od deset godina Tigar konsoliduje za šta postoje realne šanse imajući u vidu trenutno poslovanje.