Završen Istočni krak Koridora 10. Svečano otvaranje deonice, dužine 87km, u subotu 9. novembra

07. novembar 2019. 08:00 Privreda Pirot Plus Online

Prosleđujemo Vam osnovne informacije o Istočnom kraku Koridora 10.

Što se agende za otvaranje Istočnog kraka tiče, molimo vas da se javite Službi za saradnju sa medijima Predsednika Republike, na e-mail: mediji@predsednik.rs; sa molbom da vas uvrste u poziv za subotu, 09.11., jer mi za ovaj događaj ne šaljemo pozive medijima.

Takođe se zahvaljujemo na višegodišnjoj izuzetno profesionalnoj saradnji sa Vama lično i Vašom redakcijom.

......................................................................

Opšte informacije - Istočni krak Кoridor 10

Izgradnja poslednje deonice Istočnog kraka Кoridora 10 od Proseka do Crvene Reke, duge 22,5 kilometra, završena je u potpunosti 30.oktobra 2019. godine.
U planu je da 09. novembra bude otvorena za saobraćaj i poslednja deonica Кoridora 10, čime će Istočni krak Кoridora 10, tj. kompletan auto-put od Niša do granice sa Bugarskom, u ukupnoj dužini od 87 km, moći da se koristi za javni saobraćaj.
Кoridor 10 jedan je od najvažnijih panevropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz Srbiju i povezuje Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju i Grčku. Ovim projektom transportni sistem Republike Srbije postaje kompatibilan sa transportnim sistemom Evropske unije. U daljem periodu razvoja saobraćajne putne mrežeu Srbiji postoji tendencija ka dodatnoj modernizaciji kako bi zemlja bila u rangu standarda EU u oblasti transporta.
Realizacijom ovog važnog projekta doći će do opšteg ubrzanja tranzitnog saobraćaja, unaprediće se nivo usluga, olakšaće se međunarodni trgovinski tokovi i transport putnika. Izgradnjom istočnog kraka takođe će biti ostvaren pozitivan uticaj i na komercijalne i trgovinske aktivnosti u regionu, a doprineće se i regionalnom razvoju šireg područja Balkana.
Deonicu autoputa E80 od Proseka do granice sa Republikom Bugarskom ukupne dužine 86,8 km (Istočni krak Кoridora 10), karakteriše 87 mostova, 5 savremeno opremljenih tunela i 5 saobraćajnih petlji. Najduži most je most br. 13 na deonici Crvena Reka – Čiflik,) koji prelazi preko reke Nišave i železničke pruge Niš-Dimitrovgrad. Ukupna dužina mosta je 475m.
Do sada je pušteno u javni saobraćaj 65 km punog profila autoputa (od Crvene Reke do granice sa R. Bugarskom) i 17,5km paralelnog nekomercijalnog puta Bela Palanka – Pirot.
Završetkom deonice Bancarevo-Crvena Reka, pustiće se u javni saobraćaj i kompletno završena deonica Prosek – Bancarevo, koju karakteriše 10 mostova ukupne dužine 392,9m i 16 kosina.

Najizazovniji građevinski poduhvat na Istočnom kraku Кoridora10
Najteža deonica na Istočnom kraku К10 je deonica Prosek-Crvena Reka, kojom se obilazi Sićevačka Кlisura. Iz tog razloga poslednja se i završava.
Radi se o brdskom i brdsko-planinskom terenu složene konfiguracije sa vodozasićenim aktivnim ili uspavanim klizištima velikih dimenzija sa kompleksnim mehanizmom kretanja, koja kroz dobijenu projektnu dokumentaciju nisu adekvatno sagledana.
Najteže je bilo, u najkraćem roku, dodatno istražiti lokalitete i na osnovu dobijenih rezultata pronaći,odobriti i implementirati najracionalnije rešenje koje će garantovati trajnu stabilnost za dugi vek eksploatacije.

Dodatak
Tunel Bancarevo
Tunel „Bancarevo“ nalazi se na transevropskom koridoru (Кoridor 10) autoput E-80 deonica 2 (Bancarevo-Crvena Reka). Objekat se sastoji od dve tuneske cevi sa po dve vozne trake.
• Desna tunelska cev: L= 733,14m (km 28+623,53 do km 29+356,67)
• Leva tunelska cev: L= 880,73 (km 28+478,93 do km 29+359,66) sa galerijom
Tunel je, s obzirom na specifičnost odvijanja saobraćaja, opremljen sa sistemima i instalacijama koje su neophodne za visok nivo bezbednosti. Najveći broj predviđenih sistema i instalacija se tretiraju kao sistemi čija se funkcionalnost mora obezbediti, kako u normalnim okolnostima, tako i u svim vanrednim situacijama od kojih je pojava požara najvažnija.
Projektom opremanja elektro-mašinskim instalacijama tunela Bancarevo su obuhvaćeni sledeći sistemi:
SOS sistem, Digitalni video sistem, Sistem ozvučenja, Sistem detekcije provale i kontrole pristupa, Sistema dojave požara, Sistema meteoroloških stanica, Radio sistem, Sistem kontrole kvaliteta i brzine vazduha, Sistem osvetljenja, Saobraćajno informacioni sistem, Sistem energetskog napajanja Sistem za nadzor, Sistem ventilacije

Video snimak urađen u saradnji RTV Caribrod i Preduzeća "Koridori Srbije"