Istočni kraj Koridora 10, ipak do marta iduće godine. Zastoj i zbog klizišta Sarlah, regulacije Nišave i alternativnog puta!

03. decembar 2018. 13:00 Privreda Pirot Plus Online

Radovi na istočnom kraju Koridora 10 ipak neće biti završeni do kraja ove godine. Ministar finansija, Siniša Mali rekao je ovih dana da će na ovom pravcu sve biti završeno u prvom kvartalu naredne godine.

Od 15. novembra počeli su radovi u preostala tri tunela - Sarlah i Sopot, kod Pirota, i Bancarevo. Završava se poslednja deonica na auto-putu ka bugarskoj granici od Bancareva do Crvene Reke, kojom se zaobilazi Sićevačka klisura.

Iza tunela Bancarevo asfaltira se poslednja deonica u dužini od 12,5 kilometara do Crvene Reke, radove izvodi grčki Aktor.

Istočni krak Koriodara 10 dugačak je 86,8 kilometara, osim pet tunela i isto toliko petlji, ima 87 mostova i dva tehničko-operativna centra.

Juče popodne , ponovo smo bili na mostu alternativnog puta koji vodi ka Industrijskoj četvrti i dalje ka Beloj Palanci. Problemi na ulazu u Pirot, takodje utiču na produžetak rokova.

Prvi je , sigurno, klizište koje se pre nekoliko meseci pojavilo na brdu Sarlah, ispred tunela. Evo kakva je trenutno situacija. Jedan potporni zid je završen. Iznad njega u toku je izrada drugog.

Odužili su se i radovi na sanaciji korita Nišave i priobalja. Tu gde se Nišava "lomi" ispod mosta, postavlja se kamena kosina , kao i teren pored reke sa obe strane.

Radovi na mostu na alternativnom putu su pri kraju. Kako je najavljeno, očekuje se treći sloj asfalta prema Tigru i završetak radova sa obe strane puta.