Ideja i volja su ključ za pokretanje biznisa i zapošljavanje; Help i Opština Pirot pomažu Romima u samozapošljavanju

14. septembar 2016. 22:00 Inkluzija više nije na papiru Pirot Plus Online

Veoma često Romi u potrazi za boljim životnim standardom, kada traže posao ili imaju nameru da se obrazuju, nailaze na određene barijere što od okoline što od njih samih. Iako većina građana živi na rubu egzistencije, podaci nevladinih organizacija, koje se bave pitanjima Roma, pokazuju da je stopa siromaštva među ovom populacijom znatno viša nego među ostalima. Pripadniku Romske nacionalne manjine, nije baš lako doći do željenog mesta - položaja. Najveći je problem diskriminacija, ali i autodiskriminacija – sami sebi postavljaju granice i umanjuju svoju vrednost. Mi želimo da im pomognemo u prevazilaženju tih prepreka, da doprinesemo njihovom boljem samovrednovanju, uputimo ih pravim ljudima i institucijama, damo im ideje i motivišemo ih za dalje.

Obrazovanje romske dece je još uvek veoma kratkotrajno. Osnovnu školu završi 60% upisane dece. Od tog broja 40% upiše srednju i uglavnom završavaju treći stepen. Samo 4% dece koja nastave školovanje završe visoku školu ili fakultet.

Kao posledica ovako niskog stepena obrazovanja romske populacije je ogromna nezaposlenost, uz postojeću tendenciju kod ove kategorije stanovništva da čekaju da sve njihove probleme reši neko drugi. Umesto da veruju u mogućnost da će sami naći posao (mada ima i retkih pozitivnih primera) izgleda kao da im je lakše da žive od materijalnog obezbeđenja porodice i dečijeg dodatka. To pokazuje podatak da su 70% od ukupnog broja korisnika materijalnog obezbeđenja porodice upravo Romi. Tranzicija je veoma negativno uticala i na ovu populaciju jer je oko 90% radno sposobnih muskaraca radilo u pirotskoj privredi koja je sada ugašena.

Sa tim u vezi Opština Pirot je u saradnji sa nevladinim organizacijama Roma pokrenula određene projekte i akcije u cilju unapređenja njihovog položaja u društvu i boljih uslova za život. Nemačka humanitarna organizacija HELP bavi se takvim projektima preko kojih pomažu siromašnima, marginalizovanim grupama i slično. Opština Pirot (sada Grad Pirot) sa organizacijom Help ima dugogodišnju saradnju, a obuhvaćen je i njihovim projektom „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji“. U sklopu ovog projekta delila su se zainteresovanim pojedincima, tj. onima koji ispunjavaju uslove, novčana sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa. Veliki broj Roma javio se tada za uzimanje ove podsticajne pomoći. Od tada je prošlo par godina, realizacijom ovog Projekta videćemo koliko su oni koji su uzeli pomoć bili istrajni i uspešni u realizaciji svojih ideja. Dakle, da li su na adekvatan način iskoristili šansu koju su imali, koliko im je to pomoglo u pokretanju posla i da li još uvek rade.

Da najpre podsetimo da je nemačka humanitarna organizacija “Help” za 15 godina delovanja u Srbiji pomogla pokretanje i razvoj gotovo 5.000 malih biznisa, izgradila više od 550 stambenih jedinica za izbegle, raseljene i socijalno ugrožene osobe i pružila humanitarnu pomoć u vrednosti od preko šest miliona evra. Značajnu podršku i učešće imali su od opštine Pirot zbog čega će nastaviti sa saradnjom i zajedničkim radom na smanjenju siromaštva u ovoj zajednici, izjavio je prilikom jedne posete Pirotu Regionalni menadžer Help-a Klaus Mok. Opština Pirot sa Helpom gotovo svake godine potpisuje ugovore o pomoći preduzetnicima i zapošljavanju. Do sada je oko 350 preduzetnika dobilo ovakav vid podrške. Ova saradnja za cilj ima da se u Pirotu smanji nezaposlenost i siromaštvo, pa je zbog toga u nekim konkursima ciljna grupa bila upravo romska populacija.

Organizacija Help je posle prvog dela projekta, u kome je krajem prošle godine, podržano 16 korisnika programa „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji“, nastavila svoje informativne kampanje za sva nezaposlena lica zainteresovana za ovakav vid podrške zapošljavanju. Na sastancima su svima dostupne detaljne informacije o procesu konkurisanja kao i prijavni formulari.

Godine 2014. u okviru ovog Projekta predstavnici organizacije Help posetili su Romsko naselje u Pirotu.

Stanislava Kulidžan, predstavnica nemačke organizacije HELP, rekla je tom prilikom da pored opreme, poslovnih i stručnih obuka, ciljnu grupu čine i marginalizovani Romi, čije učešće u projektu treba da iznosi najmanje 50 odsto od ukupno podržanih korisnika programa, i socijalno ugroženo stanovništvo, prvenstveno nezaposleni, koji će imati mogućnost dodatnog stručnog usavršavanja, obrazovanja i obuka.

Projektom „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji“ koji inače traje od 2013. do kraja 2016., podržano je preko 300 korisnika, do kraja projekta biće ih još. Podrška je u vidu grantova u opremi (od 1,200 i 2,400 evra).

Pored pojedinačnih grantova, u Pirotu je podržano osnivanje i dve kooperative od kojih jedna, za proizvodnju pirotske peglane kobasice, a druga koja se bavi reciklažom metala i plastike.

Tada, prilikom ostvarivanja prava za dobijanje subvencija jedna od korisnika bila je i Jasmina Milić koja je proizvođač cveća. Ona je želela da uz ovu pomoć uvede grejanje u svoj plastenik, a da onda usled boljih uslova poveća proizvodnju cveća. Evo njene izjave tada prilikom potpisivanja ugovora.

Već dve godine je prošlo otkad je Jasmina Milić uzela pomoć od Help-a. Evo kako sada izgleda njen plastenik. Nije čudo, dobro je tada krenulo, pa je napravila još dva plastenika, a u planu je i četvrti. Čitava porodica uključena je u ovaj posao.

Jasmina Milić kaže da je zahvaljujući sredstvima u iznosu od 2.400 evra koje je dobila od Help-a uvela grejanje u prvi plastenik čime joj je omogućeno da gaji cveće tokom cele godine, nezavisno od vremenskih uslova. U ovaj posao uključila se cela njena porodica, a Jasmina smatra da će od ovog posla moći da žive i njeni čukununučići.

Cilj ovog našeg Projekta je da kroz ovakve pozitivne primere pokažemo svim pripadnicima Romske nacionalne manjine da podsticajna sredstva sa strane preko raznih javnih poziva i konkursa mogu biti od velike pomoći svakome ko želi da radi, ima volju i ideju. Ovo nam je potvrdila i Jasmina Milić.

Kada smo odlazili iz Jasminine bašte ona nam je najavila da će u narednom periodu uposliti ljude s obzirom da se obim posla svakodnevno uvećava, a ona planira da svoje cveće prodaje i u drugim gradovima.

Pored Jasmine pomoć su dobili mnogi drugi. Neki od njih i danas uspešno posluju. Nemačka humanitarna organizacija Help je samo jedna od onih koje kroz različite projekte i programe stimulišu i postiču zapošljavanje siromašnih i marginalizovanih grupa. Potrebno je da se svi radno sposobni ljudi svakodnevno informišu u Uslužnom centru Gradske uprave ili u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, ali i preko sredstava javnog informisanja. Informacija je moć, a ovakvi primeri dobre prakse dovoljan motiv da pokuša svako.

Za potrebe ovog Projekta, ali i iz namere da podstaknemo i ostale pripadnike Romske nacionalne manjine da se radno angažuju i ostavre svoje poslovne ideje, kontaktirali smo Stanislavu Kulidžan iz organizacije Help koja redovno prisustvuje svim aktivnostima između Help-a i naše lokalne samouprave i aktivno je uključena u proces istih. Želeli smo da čujemo i njeno mišljenje o do sada sprovedenim projektima kao i o daljim planovima kojima bi pomogli marginalizovanim i ugroženim grupama društva.

Stanislava Kulidžan kaže da Help dugo sarađuje sa Gradskom upravom Pirot i da ostvaruju uspešnu saradnju, a od maja 2013. godine realizuje se projekat “Smanjenje siromaštva i povećanje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanog i ugroženog stanovništva”.


  • Ono što ovaj Projekat razlikuje od ostalih je ciljna grupa koju čine pre svega pripadnici Romske nacinalne manjine. Prema izveštaju koji je rađen polovinom ove godine premašen je plan očekivanih grantova, tako da je dodeljen 191 pojedinačni grant za započinjanje samostalne poslovne delatnosti od čega 34% čine Romi i šest je osoba sa invaliditetom. Projekat je vrlo komleksan i obuhvata mnogo aktivnosti, a kada je Pirot u pitanju posebno su važne radionice povezivanja i umrežavanja nezaposlenih, poslovne i stručne obuke koje se organizuju u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Kada je reč o Romima do sada je 58 korisnika Romske nacionalnosti podržano, od čega 11 žena i 47 muškaraca. Iako je mnogo manje žena delatnosti kojima se bave su gotovo iste kao i kod muškaraca. Najviše se bave poljoprivrednom, zanatima i uslugama. Najveći broj korisnika bavi se sakupljanjem otpada, a jedan broj muškaraca je dobio opremu za sečenje drveta. Najmanje je onih koji se bave zanatima, jedan kovač i jedan koji se bavi limarskim radovima, jedan pčelar i nekoliko onih koji se bave poljoprivredom. Žene se uglavnom bave reciklažom, plastenicima, cvećem, povrćem i pružanjem usluge keteringe, navela je Kulidžan.


Ovaj projekat, kako je istakla ima za cilj integraciju Romske populacije s obzirom da je primećeno da je i dalje neophodno pružati podršku Romima naročito u oblasti obrazovanja. Sa tim u vezi, ali i u skladu sa informacijama koje redovno dobijaju sa terena Help će nastaviti da zajedno sa donatorima pruža podršku i utiče na smanjenje siromaštva marginalizovanih grupa, kako bi se oni uključili i bili ravnopravni članovi društva.

Izjavu Stanislave Kulidžan iz Help-a prenosimo u celosti.