Hronična nelikvidnost ugrožava rad Toplane

19. decembar 2012. 12:58 Gradska hronika Pirot Plus Online

Posle potpisivanja Ugovora o odobravanju pozajmice mazuta iz Robnih rezervi dopremanje ovog energenta u kotlarnice Gradske toplane je intenzivirano ovih dana. Prema rečima direktora Toplane, Radovana Nikolića, količine mazuta su na zadovoljavajućem nivou što omogućava nesmetan rad .

„Ako sudimo prema trenutnoj situaciji većih problema oko isporuke toplotne energije ne bi trebalo da bude ni ove zime. Postigli smo sporazum o odobravanju novih pozajmica mazuta, bez čega ne bismo mogli da uspešno realizujemo ovu grejnu sezonu. Napominjem da se radi o pozajmici odredjenih količina koje nisu dovoljne za celu sezonu, tako da ćemo preostali deo kupovati ličnim sredstvima. Medjutim, ostaju nagomilani finansijski problemi koji hronično ugrožavaju likvidnost našeg preduzeća. Gradjani duguju oko 90 miliona dinara. Sa svoje strane preduzimamo odgovarajuće mere kako bi se povećala efikasnost naplate, ali efekti još uvek ne daju očekivane rezultate“- kaže Nikolić.