Gradsko veće prihvatilo predlog trećeg ovogodišnjeg rebalansa, za budžetske korisnike još 146 miliona

27. oktobar 2021. 14:49 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Na današnjoj sednici Gradskog veća prva tema bila je razmatranje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pirota za 2021. godinu. O ovoj temi govorila je načelnica Odeljenja za privredu i finansije Ivana Malinović. Takođe, posle usvajanja ove tačke načelnica Ivana Malinović većnicima je predstavila Izveštaj o izvršenju budžeta grada za period od početka godine do 30.09.2021.

Na dnevnom redu našle su se i odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022.godinu na teritoriji grada, Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Pirota za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu. Pored ostalog bilo je reči i o Odluci o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige i o Odluci o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, sadnog materijala, odnosno šuma, u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište za svrhu utvrđivanja poreza na imovinu za 2022. godinu.

Većnici su razmatrali i Odluku o izmenama i dopunama odluke o komunalnom uređenju, o čemu je govorio načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti, građevinarstvo i inspekcijske poslove, Bojan Pešić.

Ovom prilikom pred većnicima su se našle i izmene plana i programa poslovanja Javnog preduzeća “Komunalac” i Javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot za 2021.godinu.

Po završetku sednice zamenik gradonačelnika Miloš Colić izdvojio je najvažnije detalje vezane za Odluku o budžetu, izveštaj o izvršenju budžeta, kao i za još nekoliko odluka koje su važne za poresku politiku. Kada je u pitanju rebalans budžeta Colić je istakao da su prihodi uvećani za 146 miliona, zbog čega su sve zahteve korisnika i uvažili jer, kako objašnjava, uzeli su u obzir činjenicu da je prošla godina bila turbulentna za realizaciju mnogih aktivnosti budžetskih korisnika. Što se tiče prenamene sredstava zamenik gradonačelnika je naveo šta je sve u planu i pomenuo licitaciju koja je zakazana za 25. novembar, a tiče se Hotela Stadion, s obzirom da je Grad Pirot vlasnik stadiona.

Detaljnije o rebalansu i izveršenju budžeta u izjavi za medije govorila je Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za privredu i finansije. Prema njenim rečima, prihodna strana budžeta do 1. septembra je ostvarena sa 81%, a rashodna strana sa 55,5%.

Što se tiče Odluke o komunalnom uređenju, Bojan Pešić, načelnik resornog odeljenja, objasnio je da je došlo do izmena i dopuna Odluke o komunalnom uređenju u kojoj je definisano svih 15 delatnosti u nadležnosti grada.

Ove odluke naći će se pred odbornicima Skupštine grada na sednici, koja će biti održana u petak, 29. oktobra.