Gradsko veće dalo saglasnost na Prostorni plan grada Pirota. Vladan Vasić: Ovo je najznačajniji dokument za dalji urbanistički razvoj grada

21. april 2021. 14:41 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Sednica Gradskog veća održana je danas. Na dnevnom redu sednice bilo je mnogo važnih tema, a među najznačajnijima Prostorni plan grada Pirota i Odluka o izradi urbanističkih planova - Plana generalne regulacije "Krupac", Plana generalne regulacije "Sukovo", Plana detaljne regulacije za eksploataciju mineralnih sirovina na lokalitetu "Kitka 2" i Plana detaljne regulacije za solarno postrojenje na području Dobrog Dola.

Pored ostalog, većnici su razmatrali i Odluku o promeni namene objekta Poljoprivredne, savetodavne i stručne službe Pirot, Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Pirota za period 2021-2023. godine, odluke iz imovinsko-pravne oblasti, o pristupanju izradi Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada, o utvrđivanju radnog vremena Apotekarske ustanove Pirot.

Potom su razmatrane odluke Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" o smanjenju osnovnog kapitala i Odluka o izmeni osnivačkog akta preduzeća, izmena Programa poslovanja JP "Komunalac" i izmena i dopuna cenovnika usluga uklanjanja i čuvanja vozila za 2021. godinu, Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada za 2021. godinu i Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta.

Po završetku sednice gradonačelnik Vladan Vasić prokomentarisao je Prostorni plan grada Pirota ističući da je to najznačajniji urbanistički plan od kojeg proističu svi ostali planovi nižeg reda. Prema njegovim rečima, veoma je važno da odbornici na sednici Skupštine usvoje Prostorni plan gde su uvažene sve prethodne odluke vezane za zabranu izgradnje minihidrocentrala na teritoriji Stare planine, za prevođenje Toplodolske reke i za pravce razvoja koji su usaglašeni sa Nacrtom Prostornog plana Srbije.

Govoreći o drugoj tački dnevnog reda, gradonačelnik Vasić je objasnio i Plan detaljne regulacije za solarno postrojenje u Dobrom Dolu. On kaže da postoji veliko interesovanje investitora za izgradnju solarnih elektrana na teritoriji Pirota jer je ovo područje pogodno zbog broja sunčanih dana u godini.

Kada je u pitanju Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Pirota za period 2021-2023. gradonačelnik je najavio da će posle usvajanja ovog plana zatražiti od resornog ministarstva dodatna sredstva. Inače, za ove namene Grad Pirot je opredelio 19 miliona dinara i početkom maja će raspisati konkurse.

Na sednici je bilo reči i o Programu korišćenja sredstava Fonda za energatsku efikasnost. Ovo je, takođe, u izjavi za medije, prokomentarisao gradonačelnik Valdan Vasić, objašnjavajući da su najpre počeli sa revitalizacijom fasada zgrada, a sada su predvideli da mogu da se kandiduju i individualna domaćinstva.

Teme sa sednice Gradskog veća naći će se pred odbornicima Skupštine grada na sledećoj sednici koja je zakazana za petak, 23. aprila.

Sednica će biti održana u sali Doma kulture sa početkom u 10 časova.