Gradska uprava Pirot raspisala Konkurs za dodelu jednokratnih novčanih pomoći studentima i stručnjacima

02. februar 2021. 10:39 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Gradska uprava Pirot raspisala je Konkurs za dodelu jednokratnih novčanih pomoći studentima i stručnjacima sa teritorije grada Pirota za školsku  2020/2021. godinu

Sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara opredeljena za ovu namenu, obezbeđena su u budžetu Grada Pirota.

1. USLOVI КONКURSA
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju studenti kojima je odobreno učešće u međunarodnoj razmeni studenata radi stručnog usavršavanja; Studenti na studijama drugog stepena - master akademskim studijama;  specijalističkim strukovnim studijama; specijalističkim akademskim studijama; Doktoranti na studijama trećeg stepena — doktorskim akademskim studijama; Stručnjaci u svojoj oblasti rada kojima je odobrena prezentacija rada na kongresu i sličnim vidovima usavršavanja;  Studenti sa smetnjama u razvoju; Studenti iz porodica koje su korisnici novčane pomoći kod Centra za socijalni rad, Studenti iz porodica čiji prihodi ne prelaze 15.000 dinara mesečno po članu porodice; Studenti iz porodica sa dva ili više studenata čiji prihodi ne prelaze 25.000 dinara mesečno po članu porodice; Studenti sa prosečnom ocenom većom od 9, bez obzira na materijalno stanje porodice.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju Grada Pirota, kao i studenti kojima je proteklo više od godinu dana od završetka poslednje godine studija.

2. IZNOS JEDNOКRATNIH NOVČANIH POMOĆI
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 40.000 dinara će se priznati studentima sa smetnjama u razvoju koji usled težine razvojne smetnje moraju da putuju da bi pohađali studije.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 20.000 dinara će se priznati studentima čije su porodice korisnici Centra za socijalni rad, studentima sa smetnjama u razvoju, studentima iz porodica čiji ukupni prihodi ne prelaze 7.000 dinara mesečno po članu domaćinstva, studentima iz porodica sa dva ili više studenata  u kojima mesečni prihodi ne preaze iznos od 13.000 dinara po članu. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 15.000 dinara će se priznati studentima  iz porodica čiji su ukupni prihodi od 7.000 do 9.000 dinara mesečno po članu domaćinstva, studentima iz porodica sa dva ili više studenata  u kojima su mesečni prihodi u intervalu od 13.000 do 16.000 dinara po članu. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 12.000 dinara će se priznati studentima  iz porodica čiji su ukupni prihodi od 9.000  do 11.000 dinara mesečno po članu domaćinstva, studentima iz porodica sa dva ili više studenata  u kojima su mesečni prihodi u intervalu od 16.000 do 19.000 dinara po članu. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 dinara će se priznati studentima  iz porodica čiji su ukupni prihodi od 11.000  do 13.000 dinara mesečno po članu domaćinstva, studentima iz porodica sa dva ili više studenata  u kojima su mesečni prihodi u intervalu od 19.000 do 22.000 dinara po članu. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 7.000 dinara će se priznati studentima  iz porodica čiji su ukupni prihodi od 13.000  do 15.000 dinara mesečno po članu domaćinstva, studentima iz porodica sa dva ili više studenata  u kojima su mesečni prihodi u intervalu od 22.000 do 25.000 dinara po članu. 

Studentima sa prosečnom ocenom većom od 9 priznaće se pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 12.000 dinara bez obzira na materijalno stanje. 

Rok za prijavu je 26. februar 2021.  LINK