Gradska uprava Pirot pozitivno rešila oko 1.700 zahteva za legalizaciju objekata. U postupku još oko 13.000 zahteva

16. april 2019. 12:15 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Zakon o ozakonjenju objekata je donet u novembru 2015. godine. Od tada je u Srbiji popisano 1,659 miliona bespravnih objekata i doneto je 183.000 rešenja o ozakonjenju. Sa druge strane, u periodu od 1997. do 2014. godine urađeno ukupno 150.000 rešenja o legalizaciji.

Objekti bez građevinske dozvole posle 2015. godine neće moći da se ozakone ni po predlogu izmena i dopuna Zakona o ozakonjenju objekata.

Izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju uvodi se obavezna provera vidljivosti na satelitskom snimku za sve obejekte koji se legalizuju, a kako bi se sprečile zloupotrebe jer, do sada nije postojala obaveza da se vidljivost objekta na satelitskom snimku proverava za zahteve podnete po starim zakonima.

Jedna od najvažnijih novina biće i obaveza da se podnese poreska prijava za porez na imovinu pre dobijanja rešenja o ozakonjenju što bi trebalo da utiče na povećanje broja onih koji plaćaju porez na imovinu.

O izmenama ovog Zakona razgovarali smo sa Zoranom Krstićem, načelnikom Odeljenja za urbanizam i stambeno-komunalnu delatnost Gradske uprave Pirot

Na teritoriji Grada Pirota do sada je po Zakonu o ozakonjenju podneto 8.505 zahteva, a 773 objekata ozakonjeno, dok je po ranijem Zakonu o legalčizaciji podneto 6.020 zahteva, od toga 920 rešenja.

Do 6. novembra 2023. ozakonjenje će biti završeno. Za kvadrate koji dotad ne budu prevedeni u legalne vode, biće odbijeni zahtevi za ozakonjenje