Gradska uprava obezbedila 15 miliona dinara za energetsku efikasnost. Konkurs do ponedeljka, 17. avgusta!

13. avgust 2020. 17:16 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Pre četiri  godine po novom Zakonu o stanovanju, predvidjeno je da lokalne samouprave mogu da udružuju sredstva sa stanarima u stambenim zgradama za sufinansiranje aktivnosti iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost .

Gradska uprava Pirot će treću godinu realizovati ovaj Projekat. Konkurs je raspisan, poslednji rok je ponedeljak, 17. avgust, kaže  Bojan Pešić, načelnik Odeljenja za urbanizam i stambeno komunalne poslove. Lokalna samouprava može da učestvuje maksimalno sa 80% sredstava. Za ove namene predvidjeno je 15 miliona dinara.

Pošto bude završen Konkurs sledi izbor ponudjača, a potom će se birati izvodjači radova i početi uredjenje zgrada.

Postoji interesovanje i za uredjenje fasada privatnih kuća u glavnoj ulici.