Grad Pirot započeo pripremu Lokalne stambene strategije

23. novembar 2022. 13:45 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot je učesnik programa “Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” koji finansira Evropska unija, a implementira UNOPS.

Jedna od aktivnosti programa je izrada Lokalne stambene strategije Grada Pirota za period 2022 – 2027, strateškog dokumenta u oblasti stanovanja. Grad Pirot je započeo sa aktivnostima na formulisanju Lokalne stambene strategije, a među prvim aktivnostima je uključivanje svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u postupak izrade.

U skladu sa tim, mole se građani da iskoriste mogućnost da aktivno učestvuju u izradi Strategije, popunjavanjem upitnika.

Upitnik će se nalaziti na sajtu Grada Pirota kao i u uslužnom centru Gradske uprave Pirot Srpskih vladara 82.