Grad Pirot u Projektu digitalizovanja investicionih mapa

23. oktobar 2019. 13:00 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Goran Popović, pomoćnik gradonačelnika potpisao je nedavno Projekat "Unapređenje poslovne klime u Srbiji", koji u Srbiji realizuje Republički geodetski zavod (RGZ), a koji je podržala Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Agencija za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta u Švedskoj .

Cilj ovog Projekta, u kome pored Pirota učestvuje još10 opština i gradova (Arilje, Bor, Vranje, Knjaževac, Ćuprija, Sombor, Čačak, Požarevac, Zrenjanin ) je osnivanje Nacionalnog registra investcionih mapa za kreiranje, upravljanje i monitoring lokacija za investicije u Srbiji. To će omogućiti da sve potencijalne investicione lokacije budu publikovane u digitalnoj formi.

Nakon uspostavljanja Nacionalnog registra investicionih lokacija, potencijalni investitori će moći putem aplikacije da ostvare komunikaciju sa organima lokalne samouprave i ulože investiciju na određenu lokaciju.

Prema rečima Dr Dragana Kostića, direktora Slobodne zone Pirot, u toku je analiza povoljnih lokacija. Očekuje se da Grad Pirot u ovom nacionalnom registru predstavi najmanje deset investicionih lokacija. Nakon realizacije projekta, Pirot će postati regionalni centar za okolne opštine, odakle će prenositi znanja i iskustva i pomoći i ostalim lokalnim samoupravama da popišu i predstave svoje investicione lokacije.

U Srbiji bi za dve godine trebalo da bude uspostavljen Nacionalni registar investicionih mapa, koji će na digitalnoj platformi GeoSrbija biti dostupan svim građanima i potencijalnim domaćim i stranim investitorima.

Ovaj Projekat je jedna u nizu aktivnosti u prosecu razvoja elektronske uprve Republike Srbije i doprineće jačanju ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama. Projekat će doprineti postizanju održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta u Srbiji, u unapređenju poslovnog ambijenta, u povećanju investicija i inovativnosti privatnog sektora, u unapređenju transparentnosti investicionog procesa i u unapređenju klime za priliv investicija. Takođe, doprinosi procesu evrointegracija Srbije i unapređuje aktivnosti na realizaciji Agende održivog razvoja 2030 Ujedinjenih nacija i kao takav je od izuzetne važnosti za Vladu Srbije.