Grad Pirot, iz budžeta Republike, dobio sredstva za izradu Prostornog plana

17. maj 2019. 13:01 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Кancelarija za lokalni ekonomski razvoj je u ime grada Pirota konkurisala kod Ministarstva građevinarstva , saobraćaja i infrastrukture na Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2019. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata.
Gradu Pirotu je odobreno 1.950.000 dinara za izradu Prostornog plana a maksimalni iznos sredstava koja dodeljuje Ministarstvo po ovom pozivu je 2.000.000 dinara.
Ugovor će biti potpisan u narednom periodu.