Građani odlučili - Izgradnja turističkog mobilijara na lokaciji Krivi vir - Temštica, projekat koji će se naredne godine finansirati u okviru Participativnog budžetiranja

29. decembar 2020. 10:28 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Grad Pirot je krajem avgusta ove godine pokrenuo aktivnosti za sprovodjenje projekta Participativnog budzetiranja . Upućen je poziv građanima Pirota za podnošenje predloga koji bi bili uključeni u budžet Grada za 2021.godinu.

Od ukupno 57 podnetih predloga Komisija je odabrala 4 i spremila anketne listice za glasanje. Primereno trenutnoj situaciji, zbog COVID19, anketne listiće je bilo moguće popuniti u uslužnom centru ili elektronskim putem na sajtu Grada.

Pobedio je predlog IZGRADNJA TURISTIČKOG MOBILIJARA NA LOKACIJI KRIVI VIR -TEMŠTICA sa 2.738 glasova na šta je naveći uticaj imalo maksimalno angažovanje stanovnika Mesne zajednice Temska.

Po izradi projektnog rešenja za ovu namenu , tokom 2021.godine pristupiće se realizaciji ovog projekta.