GIZ, Ugovorna komora i grad Pirot zajedno do bolje zapošljivosti Roma i drugih marginalizovanih grupa

29. oktobar 2020. 12:59 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Gradom Pirotom i Ugovornom okružnom komorom Pirot u Svečanoj sali Gradske uprave Pirot danas je održana prezentacija projekta i javnog poziva koji će u okviru istog biti otvoren. 

S obzirom da je Grad Pirot jedan od potpisnika Sporazuma o saradnji u okviru ovog Projekta, Gradska uprava se obavezala da pruži  tehnički podršku u sprovođenju mera za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i reintegraciju povratnika/ca po Sporazumu o readmisiji na lokalnom nivou.

Zahvaljujući ovom Sporazumu, ojačaće se institucionalni okviri, kapaciteti i resursi, a pre svega kroz poboljšavanje okvira za sprovođenje „Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji u periodu od 2016. do 2025. godine”.

Danas je konkretno bilo reči o komponenti koja se bavi zapošljavanjem  i merama koje mogu da pomognu ovoj ciljnoj grupi da brže i lakše dođe do posla, rekla je prilikom predstavljanja projekta Ivana Simonović, menadžer Projekta.

Za nas je veoma važno da sprovodimo mere pomoći pri zapošljavanju Roma i svih marginalizovanih grupa, rekao je tom prilikom Miloš Colić, zamenik gradonačelnika.