Elektromašinski radovi u tunelu Sarlah počinju 15. novembra! Sanacija klizišta na Sarlahu, na ulazu u Pirot, pri kraju. Postavljena ograda na mostu, rade se kamene kosine na Nišavi!

13. novembar 2018. 13:30 Gradska hronika Pirot Plus Online

Da podsetimo, zvaničnici su najavili da bi istočni krak Koridora 10 od Niša do Granice trebalo da bude završen do kraja ove godine. Postoji nekoliko punktova gde se sporije radi zbog nastalih neočekivanih detalja.

Kod brda Sarlah, ispred istoimenih tunela na ulazu u Pirot, pre nekoliko meseci pojavilo se klizište, što je zahtevalo da se već nekoliko meseci radi na ovom potezu. Juče smo snimili trenutnu situaciju. Planiraju se, što je novo, dva potporna zida. Prvi je završen, drugi se radi!

Pre tačno mesec dana u tunelu Sarlah razgovarali smo sa Vladimirom Kunarcem, pomoćnikom direktora Koridora Srbije. Rekao je da je ugovor potpisan sa azerbejdžanskom firmom Azvirt.

Poslednja informacija da je Projekat završen i da bi radovi u tunelu trebalo da počnu 15 novembra, rekao nam je Kunarac.

Dosta posla, na ovom prostoru, bilo je oko uredjenja toka Nišave. Kamena kosina je ovih dana sa jedne strane uradjena, uklonjena zemlja iz Nišave i tok reke vraćen u ranije korito, sada dobro obezbedjeno!

Od tunela Sarlah, deonica alternativnog puta skreće desno i preko novog mosta preko Nišave nastavlja pored Tigar tajersa. Na ovom potezu bilo je zastoja zbog sanacije bivše deponije, zbog čega je donekle menjan tok Nišave i sam alternativni put. Taj deo je završen. Očekuje se asfaltiranje kolovoza trećim slojem.

Jedno vreme, zastalo se s radovima na mostu. Kada smo juče snimali, videli smo da je uradjena ograda i da ovim putem već saobraćaju vozila ka Tigar tajersu.

I na kraju da dodamo da se radi poslednja deonica na auto-putu ka bugarskoj granici od Bancareva do Crvene Reke. Ova deonica ide preko Ploče i zaobilazi Sićevačku klisuru.

Od tunela Bancarevo asfaltira se poslednja deonica u dužini od 12,5 kilometara do Crvene Reke, radove izvodi grčki Aktor.

Da još jednom podsetimo da je Koriodar 10 od Niša do Granice dugačak 86,8 kilometara, ima pet tunela i isto toliko petlji, 87 mostova i dva tehničko-operativna centra.