Drugi tretman krpelja i komaraca na teritoriji grada Pirota

29. april 2020. 08:00 Gradska hronika Pirot Plus Online

Preduzeće  SANIT MM  D.O.O. iz Niša  obaveštava  građane Grada  Pirota  da će u dane 04.i 05.05.2020.g. obaviti drugi  tretman krpelja i drugi larvicidni tretman komaraca na teritoriji Grada Pirota .

Dana  04.05.2020.g. obaviće se  drugi  tretman  krpelja na teritoriji grada Pirota. Suzbijanje  krpelja izvršiće  se uređajima  sa zemlje  na  sledećim  javnim  zelenim površinama:

Kej reke Nišave od železničkog mosta do mosta Gazela(obe strane),zelene površine na Trgu Pirotskih ratnika,površine oko robne kuće Beograd,novog Doma Vojske Srbije i Doma kulture,park hotela Pirot,zelene površine oko gradskog kupališta i akumulacionog jezera,skver Nacional,zelene površine u Takovskoj ulici,površine oko tržnog centra na uglu Takovske i Maksima Gorkog,park Maksima Gorkog,park Momčilov grad,park Trg Republike,park Trg Karađorđe,zelene površine u ulici Ćirila i Metodija,zelene površine u ulici Predraga Boškovića,park LEAP -22.divizije,zelene površine na robnoj i stočnoj pijaci,zelene površine u Ulici Nikole Pašića,zelene površine oko sportske hale Kej,zelene površine ispred Maksija,park u ulici Vojvode Stepe,park u ulici Dragoljuba Milenkovića,ulice Kolubarska,Milovana Glišića,Petra Kočića, uglovi ulica 1300 kaplara i Pobede,Treći puk Gavrila Principa,Jerine Nikolić i Josifa Pančića,Treći puk i Pobede i zelena površina u Kozaračkoj ulici pored stambenih zgrada.

Da bi se akcija uspešno realizovala i izbegle neželjene posledice Preduzeće SANIT MM poziva građane da u vreme tretmana ne borave na pomenutim lokacijama niti da izvode kućne ljubimce.Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava.

U slučaju  nepovoljnih  vremenskih  prilika tretman  se odlaže  za prvi naredni  dan kada vremenski  uslovi pogoduju za izvođenje istog,a toga dana će se izvoditi larvicidni tretman komaraca koji nije zavistan od padavina i po planiranom rasporedu.
      

Suzbijanje larvi komaraca duž rečnih tokova na teritoriji  grada koji predstavljaju staništa komaraca obaviće se po sledećem rasporedu:

04.05.2020.g.-Gradašnička reka od kraja sela Gradašnica do ušća u reku Nišavu,Rasnička reka od sela Barje Čiflik do ušća u reku Bistricu,reka Bistrica do ušća u reku Nišavu, Rogozki kanal od izvorišta Kavak do Kalea,kanal oko tvrđave Momčilov grad, pojas oko gradskog kupališta, pojas oko akumulacionog jezera, reka Nišava od Železničkog mosta do mosta Gazela

05.05.2020.g.- Reka Nišava od ušća reke Jerme  do železničkog mosta,i od mosta Gazela do ušća reke Temštice,   
Tretman će  biti obavljen  ekološkim  preparatom  na bazi regulatora  rasta sa specifičnim  dejstvom na larve komaraca.Preparat je neškodljiv za vodenu faunu i ostale organizme te ne iziskuje posebne mere predostrožnosti i njegova primena ne zavisi od vremenskih prilika.

 Ekipe operativaca biće na terenu počev od 7,00 svakog radnog dana. Za sve dodatne informacije u vezi ovog tretmana građani mogu da se obrate Preduzeću SANIT MM na tel. 018-258-019 i 018-243-876.