Dr Ilić: Broj kadrova i normativi rada utvrđeni Pravilnikom iz 2005. godine. Nedostaju ginekolozi i pedijatri

12. maj 2022. 12:16 Društvo Pirot Plus Online

Zdravstveni sistem Srbije polako se vraća u normalne tokove, koji su važili pre pandemije korona virusa. U Domu zdravlja Pirot ovih dana vratio se sistem zakazivanja pregleda kod izabranih lekara.

Dr Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja kaže da naš zdravstveni sistem funcioniše na osnovu Pravilnika koji je donet davne 2005. godine i koji predviđa normative rada i broj lekara i medicinskog osoblja u svakoj medicinskoj ustanovi.

Prema tom Pravilniku normirano je da Dom zdravlja Pirot ima 50 lekara, i da svaki lekar tokom jednog radnog dana pregleda 35 pacijenata. Pre sistema zakazivanja, naši lekari su dnevno pregledavali i do šezdeset pacijenata, ističe dr Ilić

Nedostaju lekari u Dispanzeru za žene i Službi za zdravstvenu zaštitu dece. Problema ima i u Službi kućne nege